Ben van der ValkNaam                   Ben van der Valk
Woonplaats         Naaldwijk

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Als je het zingen in een parochiekoor als vrijwilligerswerk ziet, dan ben ik al een poosje vrijwilliger. Ik ben bij het jongerenkoor Manna begonnen in 1972, daarna bij het parochiekoor. Er waren toen mensen die vonden dat ik een goede stem had, ik ben toen naar zangles gegaan bij Anneke Steegh, daar heb ik acht jaar zangles gehad. Daarna drie jaar bij Dario Fo in Poeldijk, en ook nog drie jaar bij Willie Caron. Daar heb ik toen veel geleerd. Ook deed ik wat solo werk, en als cantor heb ik ook heel wat avondwake’s gezongen. Zangles volg ik nu niet meer, doe alles via de computer wat betreft het instuderen. In 2005 ging ik de Vut in, maar was zeker niet futloos. Heb mij aangemeld bij Vitis welzijn als vrijwilliger. Daar fungeer ik als computerhulp, kom bij de mensen thuis om allerlei probleempjes op te lossen. Ook heb ik wat jaartjes computerles gegeven in Wateringen in de Ark. Voor de federatie doe ik ook nog wat, het verzorgen van het fotoalbum op de website van RK Westland. En voor het parochiekoor ben ik archivaris, het verzorgen van de muziek en partituren. Ook ben ik lid van de Schola een groep mannen die gregoriaans zingen, 5 maal per jaar zingt de schola een gregoriaanse viering. Heel fijn om te zingen, het is meditatief en geeft een bepaalde rust. Ook zing ik in het Perosikoor, dat is een uitvaartkoor wat vanuit Deo Sacrum is opgericht, en zingt in alle parochies van de federatie, en zelfs daarbuiten ook nog. Ook heel dankbaar om te doen.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Ik kan niet stil zitten, en ik heb er heel veel voldoening van. En krijg er ook wat van terug. Zelfs leer ik er ook nog elke dag van. De sociale verbondenheid met de mensen vind ik heel belangrijk.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Dat de mensen er blij van worden als ik geweest ben om een probleempje op te lossen als computerhulp. En als zanger van een koor, de waardering van de parochianen en de mensen om mijn heen.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Ik heb het al eerder geschreven, de sociale verbondenheid, en dat is heel sterk in een parochie, dat is belangrijk. Dat geeft voldoening en is mooi werk. Ik hoop dat mijn gezondheid het toelaat dit werk nog heel lang te doen. Dus is het zeker een aanrader, gewoon doen.

Hebt u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Moeilijke vraag, die ik positief zou willen beantwoorden. Maar ik kan moeilijk in de toekomst kijken. Ik hoop dat onze generatie het stokje nog kan doorgeven. Het zal mogelijk er anders uit gaan zien. Maar de kerk zal ons nodig hebben, en de mensen de kerk. Op een of andere manier moeten we de jeugd zien te raken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.