Corrie KlopNaam:                     Corrie Klop
Woonplaats:           ’s-Gravenzande

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Ongeveer 30 jaar geleden ben ik gaan zingen bij het Parochiekoor, later ook bij het rouw- en trouwkoor. Ik heb 10 jaar lang bij de werkgroep gezinsvieringen gezeten, 30 jaar breng ik het parochieblad rond. Op zondagmorgen verzorg ik met een aantal vrijwilligers voor de koffie na de kerkdienst. Bij ons in de kerk is het gebruikelijk om na de viering koffie te drinken. Sinds 13 jaar ben ik coördinator van de verjaardagsactie. Dit is een groep vrijwilligers die geld ophaalt met verjaardagen bij leden. Dit geld wordt gebruikt voor zieken, verjaardagen voor ouderen, doopsel, huwelijk, kerstgroet voor ouderen en diverse parochieactiviteiten.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen. Ik voel me medeverantwoordelijk voor de kerk. En ik vind alles wat ik nu voor de kerk doe, leuk om te doen.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Eigenlijk alles. Ik vind het fijn om iets te betekenen voor een ander en dat doe je met vrijwilligerswerk.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Zeker. Mij geeft het een fijn gevoel. De kerk ben je samen. Met elkaar houd je de kerk draaiende.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Ik hoop dat er meer jonge gezinnen in de kerk komen. En dat jong en oud zich thuis voelen in de kerk. Dat er steeds weer mensen opstaan om zich als vrijwilliger in te zetten voor de kerk.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.