Evelien SchaapNaam:                  Evelien Schaap
Woonplaats:        Hoek van Holland

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Ik maak ons parochieblad ‘Wij Samen’ al heel wat jaren, sinds begin 2001. Destijds zocht de redactie iemand die kon typen op de computer. Daar heb ik op gereageerd. Toen onze kinderen geboren waren, wilde ik graag meer bij de r.k. kerk in Hoek van Holland betrokken raken voor hun geloofsopvoeding. Ik kom uit de buurt van Gouda en kende in deze parochie niemand. Mijn man komt wel uit de Hoek maar is lid van de PKN.
Het leek me wel leuk en gemakkelijk om thuis te doen, omdat ik aan huis gebonden was. In die tijd deed ik thuis een cursus Windows 95. In het begin was het nog typen, printen en met de hand plakken en knippen. Al gauw dacht ik, dat moet ook anders kunnen, professioneler. Daar hielp die cursus bij. Geleidelijk aan heb ik met de andere redactieleden ons parochieblad gecreëerd op de computer. Het is iedere keer weer een uitdaging, een verrassing hoe het blad eruit komt te zien, maar ook een opgave, tussen ons hectische gezinsleven door. Door de jaren heen heb ik veel bestuursleden maar ook pastores zien komen en gaan. Daarom vind ik de communicatie van het parochiebestuur naar de parochianen toe via ons parochieblad steeds belangrijker worden en daar probeer ik voor te ijveren.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Nu ik regelmatig allerlei mensen spreek, rol je eigenlijk van het een in het ander. Je ziet wat er nog meer nodig is om onze parochie draaiende te houden. En dat er altijd mensen nodig zijn. Naast het parochieblad maken, verleen ik daarom nog wel meer hand- en spandiensten als het zo uit komt. Vanuit het christen-zijn wil ik graag proberen een steentje bij te dragen om onze parochie open en levendig te houden.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Als het blad weer op tijd bij u in de brievenbus ligt, er leuk en netjes wat de lay-out betreft uit ziet. Ook dat het nu in kleur te lezen is via de website, vind ik super. Ik vind een open communicatie belangrijk. Verder de reacties van mensen, hoe weinig dan ook, als er discussie komt over een artikel e.d. betekent het dat blad gelezen wordt. Men bemerkt waarschijnlijk pas de betekenis er van als het blad niet meer verschijnt. Hetzij zo.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Ja zeker. Iedereen heeft wel kwaliteiten. Elk vrijwilligerswerk kan ik aanraden. Tegenwoordig is er altijd wel iets te vinden. Ook buiten de kerk doe ik vrijwilligerswerk. Werken voor de kerk heb ik bewust gekozen voor mijn kinderen. Ik wilde hen ook mijn geloof meegeven. Mijn man en ik zijn lid geworden van beide kerken en wilden onze kinderen van beide kerken verdieping meegeven.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Ik heb geen idee of de r.k.-kerk in de Hoek er over 25 jaar op de huidige wijze nog zal zijn. Het beleid van de bisschoppen, de financiële status en het kerkbezoek is hiervoor medebepalend. Eerlijk gezegd is dat in mijn ogen momenteel niet echt positief te noemen. Het helpt zeker dat we een federatie zijn geworden in het Westland. Zo kunnen we elkaar ondersteunen en onderling gebruik maken van elkaars kennis. De ontwikkeling en uitwisseling van voorgangers als pastoraal werkenden, leken, diakens, vind ik heel positief. Samen als federatie kunnen we heel veel aan! Dat lees je op de website keer op keer. Ook met de andere redacties van de parochiebladen in ’s-Gravenzande en Monster heb ik veel contact, al voor de federatie een feit was. Wie weet komt er nog eens 1 parochieblad voor de HGM binnen de federatie!
In de Hoek hebben we op het gebied van de Oecumene regelmatig samen vieringen/diensten met de PKN. Dat kan ik wel waarderen. Ook zo kunnen we elkaar vinden in geloof. We zullen toch vooral zelf als parochianen onze kerk levend moeten houden. Daar probeer ik een schakel in te zijn. Ik kan erg genieten van een viering met een prachtig koor, mooie liturgie een goede overweging, gezellige koffiecontacten, ontmoetingen met parochianen uit andere kerken in het Westland of in de Hoek. Daar haal ik nieuwe energie uit.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.