Frank ScheeleNaam:                  Frank Scheele
Woonplaats:         De Lier

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Ik heb binnen onze Lierse parochie in de afgelopen 25 jaren verschillende functies bekleed. Op dit moment ben ik lekenvoorganger van het Amosgilde. Hierbij ga ik voor in woord- en communievieringen en tijdens avondwaken. Daarnaast ben ik ook lektor in andere vieringen.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan onze parochie. Ik probeer daarbij mijn eigen kwaliteiten in te zetten. Ik vind het belangrijk om op zo’n manier een onderdeel te zijn van onze parochiegemeenschap. Door mijn werkzaamheden  van de afgelopen jaren heb ik vele mensen leren kennen en mijn plaats binnen onze parochie gevonden. Het voelt goed om zo betrokken te zijn.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Ik ben er trots op wanneer ik van mijn medeparochianen hoor dat ze de woorden uit mijn overweging mee naar huis nemen.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Samen met zoveel andere mensen  werken voor onze parochie verrijkt m.i. je leven. Het vormt je ook als gelovige. De vele gesprekken die je met medeparochianen hebt verdiepen niet alleen je gewone leven, maar ook je geloofsleven. Zeker ook de verdere contacten binnen onze federatie met ‘andere werkers in het veld’ geven extra kleur aan het werken voor de kerk.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Mijn wens is dat de kerk de taal van de mensen blijft spreken. Dat daardoor de woorden in hun harten aankomen en daarmee hun leven mogen  versterken. Met de grote wens dit vooral  SAMEN te mogen doen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.