Helen de VreedeNaam:                    Helen de Vreede- Janssen
Woonplaats:           Honselersdijk, parochie H. Bartholomeus Poeldijk

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Het vrijwilligerswerk dat ik in de parochie doe, bestaat uit twee behoorlijk omvangrijke taken:
- het beheer van het parochiesecretariaat
- contactpersoon werkveld liturgie
Het vrijwilligerswerk is voor mij allemaal begonnen als lectrice, zo’n kleine 40 jaar geleden! Daarna ‘rol’ je eigenlijk van het een in het ander; jongerentekstgroep, kinderwoorddiensten, 1e Communie- en Vormselwerkgroep, parochiebestuur, secretariaat.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Ik vind het belangrijk omdat ik me medeverantwoordelijk voel voor de kerkgemeenschap.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Ja, zeker wel, het is verrijkend en dat ervaar je telkens weer. Als je mensen hebt begeleid in bijvoorbeeld de 1e Communie of  Vormsel van hun kind, je helpt een aanstaand bruidspaar bij de samenstelling van hun huwelijksviering, of je leeft mee en helpt families die een dierbare hebben verloren, dan krijg je daar vaak dankbaarheid voor terug en dat geeft een heel goed gevoel. Voor mij persoonlijk geeft dit nét iets meer dan ander vrijwilligerswerk.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Van harte hoop ik dat jong en oud zich thuis blijft voelen in onze parochie en zich ook verbonden blijft voelen met de vieringen in de kerk.
Ook heb ik de wens dat er steeds mensen enthousiast blijven om zich als vrijwilliger voor de kerk in te zetten, want alleen samen kunnen we de gemeenschap levend houden!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.