Jan ZwinkelsNaam:              Jan Zwinkels
Woonachtig:    Monster

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Vijfendertig jaar zet ik mij in voor het collectantencollege en ook nog enkele jaren voor de parochieraad. Ook buiten de kerkgemeenschap heb ik nog enkele vrijwilligerstaken

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Nu ik nog gezond ben, en wat voor een ander kan betekenen, doe ik het graag. Mensen hebben elkaar altijd nodig, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij aan de kerkgemeenschap.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Andere mensen helpen met hun vragen of problemen en dienstbaar zijn in de gemeenschap waarin je leeft.

Kunt u werken voor de kerk aanraden voor anderen?
Zeker. De ontmoetingen met mensen en het in stand houden van een parochiegemeenschap is een mooi en dankbaar werk.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
De wens is groot maar de tijden veranderen en blijft in de toekomst veranderen. Hopelijk vinden we daar antwoorden op.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.