Leo DuwelNaam:              Leo Duwel
Woonplaats:     Monster

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Twee volledige perioden ben ik lid geweest van het parochiebestuur H. Machutus te Monster en heb de taak diaconie en oecumene behartigd. Mooi werk en ik heb een bijzonder fijne samenwerking ondervonden met bestuurders, personen die het diaconaal werk een warm hart toe dragen zoals de Bezoekgroep en leden van de Raad van Kerken Monster / Ter Heijde.
Momenteel zet ik me nog in voor diaconale werkzaamheden, koor Medea, werkgroep Actie Kerkbalans, Raad van Kerken Monster/Ter Heijde, misdienaars en Open Bijbelgroep.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Omzien naar onze naaste: een steeds terugkerende boodschap die Jezus ons geeft. Daar probeer ik op mijn eigen wijze invulling aan te geven.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
‘Meest trots’ is niet gemakkelijk aan te geven. De verscheidenheid aan activiteiten geven me veel voldoening en zijn soms verrassend. Uit de contacten en afwisselende activiteiten komt juist veel energie voort.
De bijeenkomsten met de leden van de Raad van kerken, de voorbereidende gesprekken voor de jaarlijkse openluchtdienst en de oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de eenheid met dominees en pastores zijn veelal boeiend. Op een positieve manier werken we met elkaar om ‘verbindend’ bezig te zijn.
In de januarimaand bezoek ik alle groepen van basisschool De Zeester om er een praatje te houden over de  jaarlijkse Actie Kerkbalans; de kinderen werken graag aan de kleurplaten die in de kerk komen te hangen. Ook neem ik dan een attribuut mee uit de kerk om er leuk, leerzaam verhaal over te vertellen.  Dit jaar heb ik verteld over de cadeaus van de Drie Koningen: goud, wierook en mirre. De werking van het wierookvat en wierookkorrels hadden alle aandacht. Ze weten nu ook waarom mirre zo’n kostbaar bezit is. Tegelijk maak ik van de gelegenheid gebruik om misdienaars te werven. Dat lukt wonderwel aardig.
Al meer dan 25 jaar ben ik koorlid van Medea en vervul een bestuursfunctie. Zingen maakt blij…… en daarom durf ik ook nu weer een oproep te doen om eens een paar proefrepetities bij te wonen op de dinsdagavonden. Met open armen word je ontvangen.
Maandelijks verzorgt Jan van der Meer in de pastorie een interessante avond over een onderwerp uit de Bijbel. Ik meen het….  Er wordt vaak naar hartenlust gelachen; graag ben ik daarbij aanwezig.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Zeer zeker… er zijn legio manieren om je dienstbaar te maken voor ‘het werk’ in de kerk.
Kom gerust eens informeren naar de mogelijkheden die er zijn: er is een grote verscheidenheid aan werkgroepen waar je een steentje aan kan bijdragen. Dat gevoel van verbonden zijn is van onschatbare waarde.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
De ‘KERK’ is een gemeenschap van mensen. Ik eindig graag met de woorden van Anne Frank:
“Wat geweldig dat niemand hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld”.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.