Loek SlamanNaam                    Loek Slaman
Woonplaats          Monster

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Ongeveer 40 jaar geleden ben ik gevraagd om toe te treden tot de dragers vereniging. Later, in 1974, ben ik gevraagd voor het collecteren tijdens de diensten in de Machutuskerk. Een aantal jaren geleden is er met een aantal mensen een onderhoudsgroep opgericht in de Machutusparochie voor de begraafplaats en de gebouwen. Sinds drie jaar probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
In het werkzame leven heb of neem je er geen of te weinig tijd voor. Als je dan het gevoel krijg dat je in je leven veel hebt gekregen, dan wil je ook wel eens wat terug doen wat binnen je mogelijkheden ligt. Je krijgt er ook weer veel voor terug. Leert mensen op een andere manier kennen en er is ook veel gezelligheid.  Het geeft voldoening en er is veel dankbaarheid.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Het afgelopen jaar is de muur rond de begraafplaats gerestaureerd. Een grote klus maar als de mensen dan positief reageren dan geeft dat een goed gevoel. In het algemeen vind ik het mooi als er een vrijwilliger de groep komt versterken zodat de noodzakelijke klussen kunnen blijven gebeuren.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Samen met anderen iets voor elkaar krijgen, dat geeft een goede spirit. Met elkaar bezig zijn om iets op poten te zetten om de parochie te ondersteunen en “levend” te houden. De gezelligheid en de onderlinge kameraadschap groeit zonder dat je er moeite voor hoeft te doen.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Dat we elkaar mogen blijven inspireren om, ieder op zijn manier en met zijn mogelijkheden, deel uit blijf maken van de gemeenschap, en dat we op zondag een uurtje van bezinning niet zomaar opzij schuiven en met elkaar er een invulling aan blijven geven.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.