Magda van Leeuwen- van SchieNaam            Magda van Leeuwen-van Schie
Woonachtig  Monster

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Vanaf juni 2015 heb ik de taak op mij genomen van secretaris van het parochiebestuur van H. Machutus in Monster als opvolgster van Bep van Rest. Op de 2e woensdag van de maand vergaderen we in de pastorie. Ook zing ik in het koor Medea sinds de oprichting van dit koor, dat is ook al ongeveer 30 jaar. We verzorgen ongeveer 1x per maand de dienst.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Als er te weinig vrijwilligers zijn komt er veel op de schouders te liggen van de mensen die er wel toe bereid zijn.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Dat ik nuttig kan zijn voor de parochie.

Kunt u werken voor de kerk aanraden voor anderen?
Ja. Toch wordt er wel kritisch gekeken naar wat er allemaal in de katholieke kerk gebeurd is, en de houding tegenover bepaalde groepen waardoor er veel  mensen wegblijven en waardoor er ook minder animo is om vrijwilligerswerk voor de kerk te doen.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Ja zeker wel. Hopelijk veranderd de uitstraling van het instituut Kerk waardoor meer mensen zich betrokken voelen en waardoor de kerken weer vol lopen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.