Peter ZwinkelsNaam:           Peter Zwinkels
Woonachtig:  Wateringen

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Sinds eind 2013 verwerk ik de aangeleverde kopij tot het parochieblad 3 in 1 voor de parochies: St. Andreas, St. Jan de Doper en de St. Joseph (Kwintsheul en Wateringen)

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Een gemeenschap vorm je samen met elkaar en wanneer iedereen zich passief opstelt, komt er weinig tot stand.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Dat het iedere maand weer lukt om samen met de overige redactieleden een fraai gevuld blad te creëren.

Kunt u werken voor de kerk aanraden voor anderen?
Jazeker; zoals hierboven reeds verwoord, vorm je een gemeenschap met elkaar. In mijn dagelijks werk verwoord ik het vaak als: er moet ‘swing’ zijn. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe soepeler (maar ook gezelliger) de gemeenschap gaat draaien.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Dat de kerk voor de nieuwe generaties weer ‘swing’ krijgt!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.