Piet van ZwetNaam:             Piet van Zwet
Woonplaats:   De Lier

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Het vrijwilligerswerk wat ik doe is onderhoud van de installaties en ook het bouwkundig onderhoud van kerk en pastorie, dit doe ik vanaf eind 2004. Mijn achtergrond is elektrotechniek ik ben werkzaam geweest bij de technische dienst van het Proefstation in Naaldwijk.
Achtereenvolgens ben ik betrokken geweest bij de grote verbouwing in 2006 van de kerk. Nieuwe vloer aangebracht met vloerverwarming en ook een ringleiding. Daarna hebben we een nieuw gebruikt orgel geïnstalleerd in samenwerking met de kerkorgelbouwer, hiervan was ik projectleider. Een jaar daarna heb ik de gehele elektrische installatie herzien waarbij er een centraal schakelpaneel is geplaatst van waaruit alle verlichting geschakeld kan worden. Enkele jaren daarna hebben we de gehele geluidsinstallatie vervangen.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Ik vind het nuttig om mijn kunnen ten goede te laten komen aan de parochie om zodoende een bijdrage te leveren voor het welzijn van onze parochie.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
In 2013 hebben we met een aantal partijen de gehele pastorie verbouwd, intern is alles vernieuwd en er is ook een nieuw stuk aangebouwd en alle installaties zijn vervangen. Naast dit werk ben ik ook betrokken bij de avondwake, muziek draaien en ook de uitvaart en hiervan opname maken.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Ik vind het fijn dat iedereen blij is dat alles goed functioneert en ik vind het belangrijk dat ik met mijn kennis en kunde een bijdrage kan leveren alles goed in stand te houden. Ik ben mensen aan het benaderen of zij in de nabije toekomst werkzaamheden willen overnemen als dat nodig is, het werken voor de kerk kan ik ze wel aanraden.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Ik hoop dat de kerk een toekomst heeft, al zien we wel een terugloop van de belangstelling, het is moeilijk te voorspellen hoe dit gaat ontwikkelen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.