Sonja SooniusNaam:            Sonja Soonius
Woonachtig:   De Lier

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
16,5 jaar ben ik dirigent van Kinderkoor de Keten. Onze dochter Jessie speelt hierbij piano, onze dochter Donna saxofoon. Charlie mijn man, gitaar. Ook hebben we nog een drummer en een dwarsfuit. Wij zijn 'in dienst van' de katholieke kerk in de Lier. Eens in de 6 weken hebben we een gezinsviering. En zingen we alle kerkelijke feestdagen. Ook de Communievieringen en de doopvieringen. Door het jaar heen zingen we in de Lier bij speciale gelegenheden of bij ouderen. We hebben Musicals gedaan en doen mee aan speciale projecten voor school. Dit is de Achtsprong in De Lier en hier mogen wij ook repeteren.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Ik vind het heerlijk om mensen blij te maken. Hou van muziek en organiseren en ben dol op kinderen. Als je dan graag zoiets opzet en er komen kinderen op af die graag meedoen is het prachtig. Iedereen die komt kijken en luisteren is blij en verrast. Zo snijd het mes aan alle kanten.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Het is zo leuk om iets moois neer te zetten voor mensen. Zeker in deze soms 'harde en moeilijke tijden'. Kinderen ontroeren bij iedereen en blijven een feestje om naar te kijken. En kinderen die zingen of muziek maken worden blije kinderen. Ook leren ze iets voor iemand te doen en mensen blij te maken.......

Kunt u werken voor de kerk aanraden voor anderen?
Ik kan iedereen aan raden iets voor iemand te doen. Maar dat kan overal en altijd. MAAK ELKE DAG IEMAND BLIJ......  Als dat ieders instelling wordt kan het best nog eens heel leuk worden met elkaar!!

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Mijn Wens....... maak het in de kerk niet te zwaar. Van groot belang is om in de overweging de realiteit van de dag erbij te halen. Voorbeelden in het nú, dan pas raakt het je, en is er een boodschap waar je wat mee kunt. In het dagelijkse leven Herkennen én kunnen Toepassen. En ik denk dat dát het doel is. Dat we kracht mee krijgen...... Dat we vooruit kunnen..... Dat we vitaminen en power mee krijgen, om van Geloven een Werkwoord te maken!!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.