Thea DingjanNaam                    Thea Dingjan
Woonplaats          Hoek van Holland

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Ongeveer 20 jaar koster samen met mijn man. Het werk bevat o.a. het beheren van het gebouw, openen en sluiten. En alles wat er komt kijken om een dienst goed te laten verlopen bijv. het schoonhouden van het altaarlinnen. Maar ook de voorraden bijhouden van miswijn, kaarsen, wierook en alles wat er verder nodig is. Al enkele jaren helpen met de voorbereiding van de snuffelmarkten en met twee dames het vormsel voorbereiding.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Het is goed en om nuttig bezig te zijn en je te verdiepen in je geloof. Ook is het gezellig met elkaar kerk te zijn.

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
Dat ik nuttig kan zijn voor de kerk, en het gevoel echt samen kerk te zijn. En de leuke contacten met mede parochianen geeft iets van saamhorigheid.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Jazeker, het is leerzaam om te zien hoe anderen met geloof omgaan en dat in de praktijk brengen. Door een bijdrage te leveren krijg je een goed gevoel en je krijgt er ook wel wat voor terug. De vele contacten geven je ook een goed gevoel. Jammer genoeg hebben velen het te druk, maar ze missen wel wat.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Ja, ik hoop dat de jonge gezinnen blijven komen, want het is zo belangrijk, ook voor het voortbestaan van de kerken. We hebben elkaar nodig en kunnen uitstralen hoe we als kerkgemeenschap in de maatschappij staan.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.