Trees van der SandeNaam:           Trees van der Sande- van Rodijnen
Woonplaats:  Monster

Welk vrijwilligerswerk doet u en hoe lang?
In de parochie van de H. Martelaren van Gorcum te De Lier begon ik mijn vrijwilligerswerk voor de kerk als lectrice, dat is ongeveer 50 jaar geleden. Ik mocht toen eens het kerstverhaal voorlezen tijdens de kerstmeeting in Westerlee. Dat vond ik een bijzondere ervaring om te mogen doen. Destijds zong ik ook met mijn moeder en zusje in het parochiekoor St. Cecilia. Het lezen en zingen in de kerk is een belangrijke invulling van mijn leven gebleven. Ruim 30 jaar ben ik lid van het koor Medea waarvan 25 jaar ook werkzaam in de liturgiegroep. Mijn taak als lectrice mag ik nog steeds vervullen in de parochies van Poeldijk en Monster.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
In dienstencentrum De Backerhof in Poeldijk mag ik maandelijks voorgaan in een Woord-en Communieviering. Dit is voor een groep ouderen die moeilijk ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen. Het is altijd een warm en intiem samenzijn waarbij na afloop een praatje bij een kopje koffie niet mag ontbreken. De mensen voelen zich weer gesterkt en ook voor mezelf geeft dit samenzijn mij kracht en inspiratie. Dit geldt ook voor de taak als lid van de Pastorale Raad van verzorgingshuis De Terwebloem. Onze taak bestaat uit het gereed maken van de multifunctionele zaal tot gebedsruimte en het assisteren van de voorganger. Deze vieringen worden altijd zeer druk bezocht, ook door mensen die niet in De Terwebloem wonen.

Kunt u werken voor de kerk aanraden voor anderen?
Het lezen en zingen in de kerk zou ik niet willen missen en ik zou het een ieder die graag zingt ook willen aanraden. Het opent je hart en het brengt verdieping in je leven maar bovenal de dienstbaarheid aan God en je naaste is een waardevol gegeven.

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Voor de toekomst van de kerk wens ik dat de verschillende religies nader tot elkaar komen want  ’in het ware geloof heerst de Liefde’.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat we weggooien.