Uitschrijven

Als u zich uitschrijft uit de Rooms Katholieke kerk, dan sluit u een aantal deuren achter u.

Er kan dan bijvoorbeeld als u overlijdt geen uitvaart meer vanuit deze of willekeurig welke andere Rooms Katholieke kerk worden gedaan, en u of uw gezinsleden kunnen geen sacramenten zoals doop, eucharistie of vormsel meer ontvangen.

U kunt er alles over lezen in het beleid rondom in- en uitschrijven zoals dat door de Nederlands Bisschoppen is vastgesteld.

Als u zeker weet dat u zich wilt uitschrijven, dan dient u een brief naar ons te sturen. Daarvoor kunt u het modelformulier van de RK kerk gebruiken.

Stuur dat formulier ingevuld en ondertekend naar het federatie Secretariaat. Dat kan zowel per reguliere post als per e-mail. Zie voor de adresgegevens de Contactpagina.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.