Adventskrans thuis

Het thema van een aantal kerstvieringen dit jaar zal zijn ‘Wij komen anders tezamen.’ U kent zeer waarschijnlijk wel het kerklied ‘Wij komen tezamen.’ Wegens de coronacrisis, we weten het allen, zijn vele dingen anders. De mogelijkheid om naar de kerk te komen deze kerst zal veel kleiner zijn dan we gewend zijn. Er zullen veel minder mensen naar een viering mogen komen dan gebruikelijk met kerstmis. Toch zijn op andere manieren vieringen mee te vieren en mee te beleven: via de tv en via livestream op de computer. Het is anders samenkomen.

In de Adventtijd, de tijd van voorbereiding op kerstmis, wordt altijd aan het begin van de viering een kaars op de Adventskrans aangestoken, vaak met een kort gebed of een korte tekst. Dat kunnen wij nu niet allen in de kerk meemaken. Maar … we kunnen wel, als we willen, thuis een eigen Adventskrans maken. Wat u daar voor nodig heeft en hoe dat moet, kunt u ongetwijfeld op internet, of anders in tijdschriften vinden.

Wat is er zoal te zeggen over een Adventskrans? Hij is rond. Natuurlijk. Dat kan duiden op: steeds doorlopend. Het oude kerkelijk jaar gaat steeds weer over in het nieuwe kerkelijk jaar. Het einde wordt steeds weer gevolgd door een nieuw begin. Het gaat steeds weer door. De krans is vaak groen. Teken van niet-verdorrend leven. Leven, in deze koude en donkere wintertijd. Christus, naar wiens komst we uitzien, is de Levende.

We kunnen wat paarse linten om de krans wikkelen. Paars is o.a. de kleur van bezinning, van inkeer. Een teken, dat we ons, ook innerlijk willen voorbereiden op de komst van de Heer. En het getal vier. De vier kaarsen. Een zekere afgerondheid, er zijn vier windrichtingen, er zijn vier seizoenen. Maar deze kaarsen verwijzen natuurlijk naar de vier weken, voorafgaand aan kerstmis. En dan natuurlijk het licht van de kaarsen. Als je in een donkere kamer één kaars aansteekt, is het donker verdreven. De brandende kaarsen, teken van Christus, het Licht van de wereld.

Bij deze willen wij u enkele korte gebeden aanbieden, die u, elke zondag, bij het aansteken van de volgende kaars kunt bidden. Ze sluiten aan bij de Evangelielezing van die zondag.

1)            Heer Jezus, U heeft gezegd: “Wees waakzaam! Als de heer van een huis vertrekt, weet je niet wanneer hij komt, ’s avonds laat, midden in de nacht, of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden.” Geef dat wij altijd waakzaam mogen zijn. Gericht op uw komst. Richt ons hart in deze Adventtijd meer en meer op U, die wij verwachten. Help ons, om waakzaam te zijn, in ons spreken en zwijgen, in al ons doen en laten. Amen.

2)            Heer Jezus, de profeet Jesaja zei: “Bereid de weg van de Heer!” En Johannes de Doper heeft de weg bereid. Hij heeft gedoopt, gepredikt, Hem aangewezen. Maak dat wij ons steeds beter voorbereiden op uw komst. Geef dat wij bereid zullen zijn, om U in ons leven te ontvangen. Laat ons, in onze levens, de weg bereiden. Amen.

3)            Heer Jezus, als we zeggen ‘iemand is een roepende in de woestijn,’ dan bedoelen we: die is met een zinloze missie bezig. Zo niet Johannes de Doper. Hij leefde letterlijk in een woestijn. En hij riep de blijde boodschap uit. Hij zei: “Maak de weg recht voor de Heer!” Soms gaan wij wegen met allerlei kronkels. Soms doen we minder goede dingen. U vindt niet altijd een rechte weg naar ons toe. Soms hebben we het voor U lastig gemaakt. Help ons, de weg recht te maken, zodat U werkelijk naar ons toe zal kunnen komen, en dat wij U werkelijk kunnen ontvangen. Amen.

4)            Heer Jezus, de engel Gabriël bezocht de H. Maria. Hij zei: “Verheug u, de Heer is met u.” Uw komst is vreugde in ons leven. Telkens ziet U er naar uit, om bij ons te komen. Soms zijn de omstandigheden zodanig, dat we maar weinig vreugde zien of beleven. Maar met kerstmis mogen we ons werkelijk verheugen. Want U zoekt de mensen op. U wilt deelhebben aan onze levens. U wilt ons helpen, steunen, bemoedigen, zegenen. Geef dat wij ons oprecht kunnen verheugen, nu uw komst nabij is. En dat we een vreugdevol kerstfeest mogen beleven. Amen.

Ik wens u veel plezier met het maken van een Adventskrans, een mooie Adventtijd en alvast een zalig kerstfeest!

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.