Afscheid nemen is plaats maken voor een welkom

Op onze website staat bij de informatie over mijn afscheidstournee de tekst: 'afscheid nemen is plaats maken voor een welkom'. Misschien vindt u het wat overdreven, een afscheidstournee, maar ik vind het leuk om in zoveel mogelijk kerken te komen in mijn laatste actieve weken in onze parochiefederatie. De laatste viering, en dus het officiële afscheid, is op zondag 8 mei in de St. Josephkerk te Wateringen, om half elf.
In deze weken neem ik op veel plekken al afscheid, bij diverse werkgroepen en parochiebesturen, bij overleggen met dominees, bij doopvieringen en natuurlijk bij al de mensen die ik altijd bezocht heb. Daarbij leg ik uit waarom ik na 8 mei niet meer in het Westland actief ben en wat ik daarna ga doen. Eerst ga ik een paar weken op vakantie en daarna ga ik mij ergens anders inzetten. Waar? We zullen zien.
Het woordje afscheid komt van het werkwoord afscheiden, ofwel iets ervan verwijderen, afstand nemen. Ik zal afstand moeten doen van de leuke contacten die ik heb in het Westland, met parochianen, collega's en andere inwoners. Mijn directe collega's zullen zaken moeten overnemen, soms zijn ze ergens al bij betrokken, soms is het een nieuwe kennismaking, ofwel een 'welkom'.

Met de datum van mijn vertrek is geen rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Toch is het mooi om in de Vastentijd op al die plekken afscheid te nemen. In de 40 dagen naar Pasen toe werk je ook aan het loslaten van zaken, maar dan van zaken die jouw relatie met Jezus in de weg staan. Dat is dus niet het loslaten van mooie dingen, zoals de fijne contacten die ik in het Westland heb, maar het loslaten van zaken die jou negatief maken, zaken die jou bedrukken, relaties waar geen positieve energie uitkomt of relaties waarin vrede of rechtvaardigheid geweld wordt aangedaan. Misschien mogen wij dit het kwaad noemen, het voert ons van God en van de medemens weg. Dit kwaad wordt ons op Goede Vrijdag getoond door het kruis, God wordt als het ware losgelaten. Maar God laat ons niet los, Hij laat Jezus weer bij ons zijn en dat is het welkom aan het nieuwe. Dat is Pasen: een hechtere relatie met Jezus, doorstraalt worden door Gods genade en afscheid nemen van ongerechtigheid en onvrede.

Voor mij is het loslaten ook een welkom en plaats maken voor iets nieuws. Dat nieuwe is een tijdperk met meer vrije tijd, meer tijd voor mijn echtgenote, voor het bezoeken van familie, tijd om te lezen. En daarnaast hoop ik, op een beperkte schaal, mijn diensten aan te mogen bieden aan onze kerk (maar dan dichter bij huis). Want de kerk is mij zeer dierbaar.

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en de leuke contacten. Ik heb meer dan 13 fantastische jaren in het Westland mogen beleven, met veel hoogtepunten. Maar ook als het even tegen zat, kon je bouwen op collega's en vrijwilligers. Ik neem afscheid met warme herinneringen én met een traan. De heilige Franciscus sloot zijn brieven af met 'Pax et bonum', dat wil ik graag jullie toewensen: vrede en alle goeds.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Wees niet bang, om bang te zijn.