Anno Domini

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen staan:  ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, dan gaat het niet over die krant. De vermelding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, in het jaar des Heren. Het is de mededeling: in het jaar van de Heer (bijvoorbeeld 1800) is dit pand hier gebouwd of opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, waar ik woon, staat het restaurant ‘De Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 1642’. Indrukwekkend dat het gebouw er al zo lang staat.

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De tijd om te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We kunnen de tijd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuurlijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook vakanties en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking ‘tijd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak tijd voor jou’. Maar dat betekent dat we de beschikbare tijd anders verdelen. Nieuwe tijd erbij kunnen we niet maken.

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en zeventien jaren geleden is alweer dat Jezus geboren werd. We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of slechte tijden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat is misschien maar goed ook. Maar … we proberen, in alle omstandigheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’.

‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We mogen er op vertrouwen dat Hij er altijd is. Hij wil ons altijd de goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in goede tijden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke tijden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk gebed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God zal verhoren op zijn manier, op zijn tijd, volgens zijn wijsheid. De kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen u een gezegend en mooi 2017.

Mede namens het pastorale team,

pastor M. Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.