Aswoensdag en Veertigdagentijd

Op woensdag 1 maart is het Aswoensdag en gaan wij de Veertigdagentijd in op weg naar het Paasfeest. Deze veertig dagen worden gezien als periode van bezinning en verdieping. Veertig jaar verbleef het volk van Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn voordat het beloofde land bereikt werd. Veertig dagen vastte Jezus in de woestijn ter voorbereiding van zijn openbare leven. De woestijn is symbool van ruimte en leegte. Wie de woestijn ingaat, komt zichzelf tegen en wordt geconfronteerd met vragen waar je niet om heen kunt: Leef ik of word ik geleefd? Maak ik genoeg tijd voor de mensen om mij heen? Hoeveel tijd maak ik vrij om God te ontmoeten? Voor christenen is de vastentijd een sterke tijd. Het is een periode van meer aandacht voor het gebed, bezinning en kerkbezoek. Ook kunnen wij onze levensstijl onder de loep nemen. Is eerlijk naar jezelf kijken niet het begin van elke verandering? Wat kan ik doen tegen verspilling? Hoe ga ik zorgvuldig om met het milieu? Aandacht voor soberheid helpt je ontdekken hoe vrij je innerlijk bent. Kan ik ook leven met minder of zonder? Het is heel belangrijk om de armen in de wereld nooit te vergeten, ook al hebben wij zelf misschien ook zorgen. Via de Vastenactie willen de parochies binnen onze federatie zich inzetten voor een project in het dorp Sanyang in Gambia. Vasten is jezelf iets ontzeggen en het geld wat je daar mee uitspaart wereldwijd te delen.

Heel goed om op Aswoensdag naar de kerk te komen om het askruisje te ontvangen. De eerste dag van de Veertigdagentijd is ook een verplichte vasten- en onthoudingsdag. Dat betekent naast geen vlees eten, zo sober mogelijk proberen te leven. As is symbool van de vergankelijkheid van ons bestaan. ‘Mens gedenkt dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ As is ook vruchtbaar want er kan nieuw leven uit groeien. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Op het Paasfeest wordt het nieuwe doopwater gewijd en hernieuwen wij onze doopbelofte. Ons christen-zijn wordt vernieuwd als wij deze gunstige tijd goed benutten. Iedere dag is de moeite waard en geeft ons kansen.

We kunnen ook gebruik maken van moderne wegen om ons geloof een nieuwe impuls te geven. De paters Jezuïeten hebben drie websites voor eigentijdse geloofsverdieping. De eerste is www.biddenonderweg.org met een gebed voor elke dag. De tweede heet www.gewijderuimte.org met een dagelijkse bijbelmeditatie en de derde draagt als naam www.verderkijken.org, bezinnen met video’s. Zeker ook boeiend voor jongeren die graag naar YouTube filmpjes kijken. Zo kunnen we ook via computer, laptop, IPad of IPhone werk maken van ons geloof. Laten wij samen op weg gaan naar Pasen. Ik wens u / jou namens het pastoraal team een zinvolle veertigdaagse reis toe.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.