Beginnen aan een nieuw seizoen

We zijn weer terug van vakantie. De vakantie is voor de meesten alweer voorbij. Het is goed om in de zomer even bij te komen van de vele taken. Ook voor de vrijwilligers en pastores is het goed om even uit te rusten en op te laden. Er even uit te zijn en even andere dingen te doen. Ikzelf ben weer naar een heel rustig bungalowpark geweest in Lage Mierde.

We hebben een heel onrustig seizoen achter de rug. Het werd beheerst door corona en alle maatregelen die daarvoor nodig waren. Ook de kerk heeft daar veel van gemerkt. Je mocht met minder mensen de kerk in, er moest gereserveerd worden. Koren mochten een tijd niet zingen, momenteel mag dat met een beperkt aantal cantores. De kerkgangers mogen niet meezingen. Het Communie-uitreiken gaat anders en het collecteren ook. Iedereen moest zich telkens weer aanpassen aan nieuwe veranderingen. Daarna kwamen er gelukkig wat versoepelingen. Dat is fijn, maar ook dat vergt weer wat van ons aanpassingsvermogen. Je weer instellen op nieuwe afspraken. Veel heeft ons bezig gehouden. We denken ook aan degenen die door corona getroffen zijn. Vooral aan hen die er aan zijn overleden en aan hen die er ziek van geworden zijn. En vergeet niet, dat nogal wat mensen die corona hebben gehad, langdurig last houden van minder goed functioneren van lichaam en geest.    

Een nieuw seizoen gaan we in. Er zijn dus wat versoepelingen, maar op dit moment kan nog niet alles. Het blijft nog corona-tijd. We moeten alert en voorzichtig blijven. De parochiefederatie van heel Westland en Hoek van Holland bestaat dit jaar tien jaar. Tien jaar geleden hebben we, met een feestelijke viering, de federatie gestart. Toen was het motto ‘Samen geloven in groei, samen groeien in geloof.’ Twee keer het woord ‘samen’. Dat woord zal in de nabije toekomst van belang blijven voor ons. Als parochies, meer dingen samen willen gaan doen. Het aantal vrijwilligers daalt, parochiebestuurders zijn steeds moeilijker te vinden. En in ons pastoresteam … diaken Dits gaat ons medio volgend jaar verlaten. Er zijn dan nog maar vier pastores over: pastoor Steenvoorden, diaken Burgering, pastoraal werker Geelen en ikzelf. In dit najaar zullen we moeten kijken, hoe we het in de toekomst allemaal moeten vormgeven.  

We blijven in onze regio Gods volk onderweg, samen onderweg. We hebben elkaar nodig. In onze tien parochies met twaalf kerken. Hou elkaar vast, zoek elkaar op, help elkaar. Ook als parochies.
Zo gaan we dan het nieuwe seizoen in. Moge het ons goed gaan en moge het een vruchtbaar seizoen worden.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.