Christus Koning

Christus Koning

In het weekend van 22 en 23 november vieren we het hoogfeest van Christus Koning. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zijn op de grens. Een weekend later zitten we al in het volgende kerkelijk jaar en in de Adventtijd. En dan leven we alweer toe naar kerstmis.

Koning …. Zeker het laatste anderhalve jaar kunnen we ons weer iets voorstellen bij een koning. Daarvoor waren er veel koninginnen. Koning Willem-Alexander doet het vrij goed volgens mij. Leven in zo’n glazen huis lijkt me heel moeilijk. En natuurlijk is er van tijd tot tijd iets aan de hand. Met vakantiehuizen, met tijdelijke werkruimtes op Eikenhorst. Onlangs zei de voorzitster van de Protestantse Kerk in Nederland dat de koning te weinig van zijn geloof liet zien in zijn toespraken.  

Koning …. In het Oude Testament wordt er verteld over diverse koningen. Saul en David zijn de bekendste. Zij kregen goddelijke legitimatie mee, d.w.z. er werd verklaard dat God achter hen stond. Ze werden tot koning gezalfd, vaak door een profeet. Daardoor werden ze een ‘gezalfde van de Heer’ (in het Hebreeuws: Messias). Ze moesten natuurlijk wel heersen, maar ze moesten toch vooral ook een dienaar van de Heer zijn. Hun belangrijkste taken waren: de vijandige volken verslaan en zo het eigen grondgebied veilig stellen, en opkomen voor armen en onderdrukten.

Christus als koning. Het hoogfeest werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI. In die tijd verdwenen nogal wat koningshuizen en keizerrijken. De invloed van de kerk werd minder. Socialisme en fascisme waren in opkomst. Hier tegenin benadrukte de kerk dat Christus koning was over kerk en wereld. Zoiets zal je in deze tijd toch niet meer meemaken. De kerk als een machtsfactor. Nee, tegenwoordig zijn we meer een dienstverlenende kerk. Vooral dienstbaar aan de parochianen en anderen, met leren, vieren en dienen.

Zo zijn we weer terug bij die ‘dienaar van de Heer’, zoals de Oud-Testamentische koning zou moeten zijn. Christus was de dienaar bij uitstek. Hij gaf zichzelf voor ons. Voor ons welzijn, voor onze redding. Hij dient zich bij ons aan op de grens van het oude en het nieuwe kerkelijk jaar. Hij, de Alfa en de Omega, het begin en het einde.

Deze Gezalfde, deze Messias, dient zich weer voorzichtig aan in de Adventtijd. We leven toe naar zijn komst. We worden voorbereid op het hoogfeest van Zijn komst onder ons. Deze koning kwam als een klein kwetsbaar kind, voor wie er geen plaats was in de herberg en die in een voederbak werd gelegd. Zal Hij koning mogen zijn over onze levens?

pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.