Crisis

Als ik dit schrijf is het 18 maart. In de afgelopen dagen zijn telkens nieuwe maatregelen afgekondigd i.v.m. de corona-crisis. De premier hield een televisie- en radiotoespraak. Ik weet niet hoe alles er voor staat als u dit leest, maar de crisis zal zeker niet voorbij zijn.

Je zou crisis kunnen zien als een moment of periode waarin het er op aan komt. Iets komt van buiten op je af. Je kunt er niet omheen. Je wordt voor een keuze gesteld. Hoe ga je er mee om? Wat ga je er mee doen? Gà je er wel iets mee doen? Je wordt eigenlijk gedwongen tot een keuze. Ga je links of rechts? Vooruit of achteruit? Actie ondernemen, verstarren of vluchten? Het komt er op aan.

In de Goede Week gedenken we een crisisperiode in Jezus’ leven. We zullen deze Goede Week en Pasen anders vieren dan normaal. Elders vindt u daar meer informatie over. Door de corona-crisis gaat het allemaal anders.  

Voor Jezus was het een crisisperiode. Met palmpasen klinkt nog het ‘Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’ Maar slechts een korte tijd later klinkt het ‘Kruisig Hem! Kruisig Hem!’ Gemarteld, bespot, vernederd is Hij. En Hij wordt ter dood gebracht op het kruis. Een grotere crisis kan je je haast niet voorstellen.

Maar … drie dagen later klinkt ‘Ik wens jullie vrede’. De leerlingen hadden zich uit angst opgesloten, zichzelf geïsoleerd. Dichte deuren, daar kan Jezus zo doorheen. De verrezen Heer laat zich zien. Het eerste wat Hij zegt is een vredeswens. De leerlingen weten zich bevrijd uit de ellende. Hij is niet dood, Hij leeft! Blijkbaar had de crisis niet het laatste woord. De Heer heeft zich een weg er uit gebaand.  

De corona-crisis, waar wij en zeer velen nu in zitten, is heel erg. Er vallen doden. Er zijn vele zieken. Zeer vele mensen moeten leven met strenge beperkingen. Is er een uitweg? Wanneer? Hoe? Ik weet dat natuurlijk niet. Ik ben geen arts, geen politicus, geen crisismanager. Ik kan ‘alleen maar’ zeggen: vertrouw op de Heer en houd moed. We vragen aan Hem kracht en zegen voor allen die zo getroffen zijn. We vragen dat de doden opgenomen mogen zijn in zijn Eeuwig Leven. We vragen dat we in deze crisis oog houden voor onze naaste. We vragen of God ons en iedereen vasthoudt.

We denken aan de Goede Week en Pasen. Er moet toch een uitweg zijn. Daar vertrouwen we op. Ik wens u een zalig paasfeest. En aan allen die het moeilijk hebben: veel sterkte gewenst, en Gods zegen.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.