Dankbaar zijn

Er is veel te mopperen in deze coronatijd. Al die beperkingen, waar inmiddels niemand zin meer in heeft. De regering, de veiligheidsregio’s, de virologen, die het uiteindelijk toch allemaal niet goed genoeg doen, zo vinden we. De lange wachttijd voor het testen. De grote werkeloosheid die er aan gaat komen. En … die tweede corona-golf, komt die er aan, of zitten we er eigenlijk al in?

Binnen alles wat niet meezit en alle onzekerheid, is het een levenskunst om toch dankbaar te zijn. Want tegelijkertijd leven we toch nog in een van de welvarendste landen ter wereld en qua geluksgevoel scoren we hoog. Onlangs nog het bericht dat Nederland het beste land is om in op te groeien.

Dankbaar zijn we ook om de goede oogst. In het weekend van 10 en 11 oktober vieren we oogstdankdag. We zijn dankbaar om die grote inzet van tuinders en boeren, die ons eten produceren. We zijn dankbaar om de vruchtbaarheid van de aarde. Dankbaar om alle energie en kennis die ingezet is, om ons al onze voedingsmiddelen te geven. Ten diepste zijn we God dankbaar. Want, alles wat er is, alles wat we hebben en kunnen, uiteindelijk komt dat van God. Hij is de basis onder ons bestaan, onder ons leven.

Dankbaar zijn we ook om grote heiligen, waar we in deze oktobermaand bij stil mogen staan. Oktobermaand is Mariamaand. Dankbaar zijn we voor haar ontvankelijkheid. Zij heeft Hem het leven gegeven, die ons het Eeuwig Leven geeft. We zijn dankbaar voor haar liefde, haar voorspraak, haar gebed. Voor velen is zij een steun en toeverlaat.   

Ook denken we aan de H. Franciscus, patroon van onze federatie. Hij heeft in zijn tijd geprobeerd de geloofsbeleving terug te brengen naar de kern, naar eenvoud, ja, zelfs armoede. Niet meer al die pracht en praal. Eenvoudige, ja zelfs versleten kleding, bedelen, rondtrekken, maar wel tegelijkertijd het Evangelie verkondigen. In die tijd was het profetisch. Rijke kooplui, mannen met een carrière, mannen van adel, sloten zich bij hem aan. Hun bezit, welvaart en aanzien lieten ze achter zich en ze sloten zich aan bij deze armoedebeweging. Voor ons, in onze tijd, misschien een oproep, om ons te bezinnen: waar gaat het me werkelijk om in mijn leven? Wat is het nu werkelijk om christen te zijn en om als christen te leven? Hoe geef ik dat zelf vorm?  

Veel is er om dankbaar voor te zijn in deze oktobermaand. De vruchten van de oogst, de heiligen die ons ten voorbeeld gegeven zijn.

Pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

De enige stem met diepgang is de stilte.