De geboorte van een kind is een teken van hoop

In ons gezin is pas het eerste achterkleinkind geboren. Dat is een hele bijzondere ervaring. Mijn vader en moeder zijn nu de blijde overgrootouders en mijn oudste zus en mijn zwager een trotse oma en opa. Ik ben er natuurlijk heel trots op om oudoom te zijn! Elke mens ervaart: de geboorte van een kind is een teken van hoop. Velen komen op bezoek en delen in de vreugde van de jonge ouders. Een nieuw leven, geboren uit liefde en een geschenk uit Gods Hand. Een klein mensje, een groot wonder!
Op het Kerstfeest luisteren wij elk jaar opnieuw naar een geboorteverhaal. Een oud verhaal, steeds opnieuw verteld. In de donkerste tijd van het jaar komen wij samen rond een kleine vlam van hoop. Wie er oog voor heeft zal die zien. Het is goed nieuws dat ons wordt gebracht. God heeft zich eens en voorgoed het lot van de mensen aangetrokken en is gekomen in de tijd. Een verre God wordt kind dichtbij, “Emmanuel zal Hij heten, dat betekent God met ons.” Wie zijn hart voor dit geheim durft te openen zal het verstaan. Het Kind van Bethlehem haalt het beste in ons naar boven. Voor velen is de decembermaand heel druk vanwege de voorbereidingen op de feestdagen. Het is belangrijk niet alleen met praktische zaken en uiterlijkheden bezig te zijn, maar ook ons innerlijk licht groeikansen te geven.
Daarom kent de kerk de Advent, de voorbereidingstijd op de komst van de Heer van 4 zondagen. Dit jaar maar drie weken. Op 24 december is het namelijk de vierde zondag van de Advent én Kerstavond tegelijk. Elke zondag steken wij een nieuwe kaars aan, zo groeit het licht aan de Adventskrans, maar hopelijk ook in onze harten. Met de eerste zondag van de Advent beginnen wij een nieuw kerkelijk jaar. Zou het geen goed idee zijn om de draad weer op te pakken? De kerkdeur staat altijd gastvrij voor u/jou open.
Ik wens U en jou een zinvolle Adventstijd toe, waar ruimte is voor bezinning en verdieping. Waar er ook aandacht is voor mensen in onze omgeving die een ‘donkere tijd’ doormaken én voor de medemens in de Derde Wereld door onze steun aan de Adventsactie. Kerstmis is een feest dat mensen samenbrengt. Bij het kind in de kribbe is iedereen van harte welkom, zoals je bent, met je vreugde en verdriet, geloof en twijfel, met alles wat er leeft in je hart. Het geeft een warm gevoel om samen in de kerk dit geboortefeest van hoop te vieren.

Mede namens het pastoraal team een goede weg naar het Kerstfeest toegewenst.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.