In de gloria

In de maand februari vieren de vader van pastoor Steenvoorden en mijn vader hun verjaardag. En wat een toeval, ze zijn nog op dezelfde datum jarig. Mijn vader wordt 85 jaar oud, dus dit jaar is er extra aandacht voor de verjaardag. Omdat de jongere broer van mijn vader ook op dezelfde datum jarig is, vieren zij dit dubbele feest in het parochiehuis van de Willibrorduskerk in Rhoon. Familieleden komen dan feliciteren en we zingen natuurlijk het bekende lied: ‘Lang zal hij leven.’ Natuurlijk wensen wij de drie jarigen een fijne verjaardag toe en dat zij allen nog lang mogen leven. Dat wensen wij daarnaast ook alle andere jarigen in deze periode toe, zoals pastoraal werkster Van de Loo die op 17 februari 65 jaar mag worden.
Nu is dat lied ‘Lang zal hij leven’ een heel kort lied; het bestaat eigenlijk uit maar één regel: ‘Lang zal hij leven in de gloria.’ Vraagt u zich nu niet af wat dat ‘in de gloria’ betekent? Gloria is Latijn voor glorie, eer of roem. Het Gloria in de zondagse viering is dan ook een lofzang waarin God wordt geëerd, geroemd. Dus met het genoemde lied willen wij onze hoop uitspreken dat de jarige lang mag leven en dat hij of zij aanzien mag hebben, geroemd mag worden. Dat is voor ons een vreugde en dat wensen wij de jarigen dan ook toe. Vaak wordt er na het zingen van deze regel geroepen: ‘hieperdepiep, hoera.’ Maar er waren tijden dat er eerst nog iets anders werd gezongen. Dan volgde na die ene regel een andere regel: ‘Hij leve hoog, hij leve hoog. Ja, hoog. enz.’
Die zin geeft ook een ander beeld van de betekenis van ‘leven in de gloria’. Als iemand hoog leeft, wordt dat zeker niet letterlijk bedoeld. Als we uitgaan van het beeld dat God in de hemel woont, dan woont God heel hoog, boven de wolken. En als de jarige hoog mag leven, woont hij of zij dicht bij God. Bij God mag je alleen dichtbij komen als je dat waard bent. In het Bijbelboek Exodus lezen we dat God op een berg verschijnt aan Mozes. Maar de andere mensen, zelfs de priesters, mogen de berg niet opkomen. Mozes ontvangt dan de Tien Geboden. Je bent dus heel wat waard als je dicht bij God mag komen, ‘hoog’ bij God mag leven. Dat is dan ook een betekenis van Gloria, de jarige wordt juist geëerd door God. Dat de jarige nog lang mag leven dichtbij God en dat God trots op hen zal zijn, dat God hen moge roemen. Voor het nieuwe jaar vind ik dat wel een heel mooi voornemen: dat God trots op ons mag zijn. Een hele uitdaging, maar daar mogen wij elke dag aan werken. En voor alle jarigen: een fijne verjaardag en nog vele jaren!

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.