De Goede Week

We zijn bijna in de Goede Week. Met Palmzondag mogen wij uitbundig zingen en Jezus met palmtakken binnen halen. We roepen Hosanna, maar een paar dagen later is die feestvreugde omgeslagen in vertwijfeling en vijandigheid. Op Palmzondag lezen we al passieverhaal. Eigenlijk horen we dan al wat we later in de week in alle bijzondere vieringen mogen gaan vieren. Vanwege het passieverhaal is de kleur vandaag Rood.

Op de woensdag is de Chrismaviering. Dan worden door bisschop Van den Hende de oliën gewijd. Deze worden gebruikt bij de doop, het vormsel, bediening van sacrament van de zieken en bij de wijding van een priester. Vorig jaar mocht ik erbij zijn en het is altijd weer een bijzondere viering. Zeker als de drie grote kruiken waarin de oliën zitten worden gewijd door de bisschop. Hij blaast er zijn adem overheen.

Op Witte Donderdag wordt Jezus als Hij met zijn vrienden voor het laatst de maaltijd heeft gedeeld, opgepakt.  In deze viering klinkt ook weer het Gloria, maar na deze viering zwijgt het orgel en blijven de kerkklokken stil en ook de altaarbellen. Tijdens deze viering herdenken wij dat Jezus het brood brak en het gaf aan zijn leerlingen als Zijn Lichaam. En de beker met wijn werd Zijn Bloed. De liturgische kleur van deze dag is Wit.

Goede Vrijdag herdenken wij de Kruisdood van Jezus. De kleur in de kerk is weer rood. Jezus moet eerst lijden en dan sterft hij. Het lijden herdenken we ’s middags in de Kruisweg. En ’s avonds herdenken wij Zijn sterven in de viering van Goede Vrijdag. Deze vrijdag is goed omdat wij herdenken dat Jezus voor ons het lijden op zich heeft genomen.  En door daarna Pasen, de Verrijzenis, te vieren, is het goed.

Zaterdag overdag wordt Stille zaterdag genoemd. Jezus ligt in het graf. In onze kerken is er geen viering maar in het klooster waar ik 3 jaar mocht wonen, vierde wij het middaggebed rond een groot beeld van Jezus alsof hij in een graf lag. Dat heeft altijd diepe indruk op mij gemaakt. Zelf waakte ik vrijdagavond een tijdje bij het graf in het donker. Heel indrukwekkend. In de Paasnacht vieren wij met nieuw vuur het licht aan de Paaskaars. Het licht van Christus. Met dat nieuwe licht komen we de kerk binnen. Er worden lezingen gelezen uit het oude testament, het nieuwe testament, nl Romeinen 6 en het Evangelie. Met het gewijde water hernieuwen wij onze doopbelofte. Het is feest dus de kleur van de liturgie is wit.

Paasmorgen is het nog steeds feest want de Heer is waarlijk Verrezen, de kleur is wit. Jezus is opgestaan uit de doden.

Ik wens u allen een goede voorbereiding toe op de Goede Week en hoop u te ontmoeten in de vieringen. Ik wens u, namens de collega’s, een Zalig Pasen toe.

Els Geelen, pastoraal werkster

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.