De Heilige Geest? Die hadden wij toch al ontvangen?

Dat klopt, de Heilige Geest hebben wij al ontvangen. Daar hoort zelfs een sacrament bij: het Heilig Vormsel. Dan vieren wij dat wij de Heilige Geest ontvangen. Allereerst is de Heilige Geest over de leerlingen uitgestort met Pinksteren, over die gebeurtenis wordt straks met Pinksteren verteld. Deze leerlingen hebben de kracht van de Heilige Geest doorgegeven naar hun opvolgers, de bisschoppen. En deze bisschoppen geven uiteindelijk de Heilige Geest aan ons door. Met Pinksteren ontvangen wij de Heilige Geest dus niet, maar we herdenken deze mooie gebeurtenis én we bidden om een grotere uitwerking van die Heilige Geest. Dat die Geest in ons werkzaam wordt en dat wij daarover gaan vertellen, dat noemen wij de missionaire kerk. En die Geest laat de liefde in ons groeien, die wij dan mogen uitdragen door vriendelijkheid, hulpvaardigheid, vergevingsgezindheid en onbaatzuchtigheid.

Aan Pinksteren gaat wel iets vooraf. Op Hemelvaartsdag wordt herdacht en gevierd dat Jezus zich bij de Vader in de hemel voegt. Dat vieren wij nu als een mooi feest, maar misschien was het voor de apostelen helemaal geen leuke gebeurtenis. Ze moesten van een dierbaar persoon afscheid nemen en dat is nooit gemakkelijk. Voor hen brak een moeilijke tijd aan, want ze waren zonder hun Voorman, zonder hun Leider, ze waren als kinderen zonder ouders. Ze hadden alles opgegeven om Hem te volgen. Maar nu is Hij niet meer lichamelijk onder hen en ze voelden zich stuurloos. Wat moesten ze gaan doen?

Sommigen gaan terug naar huis, misschien maar weer hun oude beroep opnemen? Maar er zijn ook een paar leerlingen die zich de woorden van hun Voortrekker herinneren: ‘ik zal jullie niet als wezen achterlaten.’ In het evangelie van Johannes belooft Jezus dat God een Helper zal sturen, de Heilige Geest, de Trooster die ons alles zal leren.
Met die woorden in hun achterhoofd gaan de leerlingen terug naar Jeruzalem, naar een bovenzaal waar zij samen gaan bidden. Dit doen zij totdat ze de Heilige Geest ontvangen met Pinksteren, een periode van negen dagen in onze traditie. Deze traditie van negen dagen bidden om de Heilige Geest kennen wij in onze tijd als de Pinksternoveen. Noveen komt van het Latijnse ‘novena’ wat negen betekent. In dit ‘jaar van het gebed’ willen wij, als parochiefederatie, ons aansluiten bij die negen bidden om de kracht van de Heilige Geest en hebben wij een Pinksternoveen georganiseerd.

Negen dagen lang is er elke dag een plek waar u kunt aansluiten bij het gebed om de Heilige Geest. En die plekken zijn kerken in onze parochiefederatie, die openstaan voor elke gelovige op zoek naar de Heilige Geest. U bent allemaal van harte welkom om mee op te trekken in deze Pinksternoveen, van kerk naar kerk. Doet u ook mee? In de parochiebladen wordt u verder geïnformeerd over de Pinksternoveen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u allemaal een mooi voorbereiding op het Pinksterfeest.
Alle goeds,

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.