De juiste maat vinden

Met Aswoensdag starten we met heel de kerk aan de voorbereidingstijd van het grootste feest, Pasen. In deze veertigdagentijd, zoals wij die voorbereidingstijd noemen, nemen wij onze manier van leven, onze leefwijze onder de loep. Is mijn manier van leven wel leven gevend? Niet alleen voor mijzelf maar ook voor de mensen om mij heen, dichtbij en ver weg in de wereld. Welk spoor laat ik na? Is dat een spoor van blije, gelukkig in het leven staande mensen in een leven gevende wereld met toekomst of laat ik demonstrerende jongeren op het Binnenhof achter met een wereld die bijna uitgeput is? Kunnen we straks nog Pasen vieren? Feest van leven, nieuw leven? Feest van verrijzen uit alles wat duister, donker, verwoest is? De Schepper van hemel en aarde, God zelf, liet niet toe dat zijn Zoon Jezus in het rijk van de eeuwige dood zou blijven. Hij heeft hem op de derde dag doen opstaan. Jezus was immer de weg van liefde, tot het uiterste gegaan. Zijn manier van in het leven staan, het spoor dat hij in zijn leven heeft nagelaten is leven gevend, tot op de dag van vandaag.
Maat houden, de juiste maat vinden suggereert, even wachten, even nadenken, nee durven zeggen. Het is het onderkennen van verhoudingen. Ergens tussen te veel en te weinig, te dun en te dik, te licht en te zwaar. Zolang we kritisch naar onszelf, ons consumptiepatroon blijven kijken trainen we ons de juiste maat te houden. Als wij te dik worden, zeggen we ‘er moet wat kilo’s af’. We onthouden ons van snoep, gaan vasten en willen meer aan lichaamsbeweging doen. Het voornemen is er wel maar de uitvoering blijkt lastig te zijn. De ongelijkheid tussen arm en rijk we zien het hier in ons eigen land maar ook in de wereld tussen het welvarende westen en het arme zuiden. Wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner?
Jezus heeft het nergens over de juiste maat vinden. Hij roept op tot navolging, tot het loslaten van zekerheden hij daagt ons uit tot een keuze. Jezus vraagt ons: ‘Laat je eer en trots los. Verkoop je bezit en verdeel het onder de armen. En kom dan terug om Mij te volgen.’ Waar is Jezus gebleven? Waar is hij te vinden?
Je vind hem dichtbij, bij mensen die aankloppen bij de voedselbank, hij is te vinden bij de mensen in de schuldsanering (schuldhulpmaat), bij de vluchteling op een zolderkamer en bij de mensen ver weg in Batelling in Gambia die een school willen bouwen en een schoon watervoorziening willen realiseren, om met elkaar in de toekomst zelfvoorzienend te zijn. Wie zonder ophouden aandacht heeft voor de arme, de kwetsbare dichtbij en ver weg zal gemakkelijker komen tot een goede maat voor eten, drinken, slapen en spreken en al die andere dagelijkse bezigheden. Een goede veertigdagentijd gewenst.

Pastor M. Straathof

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.