De kracht van muziek

Op 1 juli kondigde premier Rutte verdere versoepelingen aan voor de horeca, voor sportscholen en voor evenementen. Ook voor onze kerken heeft dit gevolgen, want er mogen meer mensen naar onze kerken. Er is geen maximum als we maar op 1,5 meter afstand blijven en dat heeft gevolgen voor onze kerken. De grootste katholieke kerken in het Westland kunnen wel meer dan 100 mensen herbergen, maar de meeste blijven onder de 100. Als het aantal mensen, dat naar de kerk komt, blijft onder het maximum van die kerk, is reserveren niet meer nodig. Reserveren is wel verplicht als het aantal boven de 100 komt. Veel van onze parochies hebben besloten dat reserveren niet meer nodig is en dat is fijn voor de parochianen die hier moeite mee hebben. Een uitzondering hierop is de zondagsviering in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk. Voor de Corona-crisis kwamen er veel meer dan 100 mensen naar deze viering en hierom blijft reserveren noodzakelijk.
Toch zijn er mensen die liever nog niet naar de kerk komen. Dat kan zijn omdat zij een minder sterke gezondheid hebben en liever het risico vermijden om besmet te raken met het Corona-virus. Of ze hebben een huisgenoot met een zwakke gezondheid en ze vermijden het risico om het virus mee naar huis te nemen. Voor de mensen is er nog altijd de mogelijkheid om de vieringen mee te maken. Op de zondag kan een viering met beeld uit de St. Jan de Doperkerk worden gevolgd (via www.kerkdienstgemist.nl) of de viering kan via de kerkradio worden gevolgd (voor Honselersdijk en Poeldijk via www.kerkomroep.nl). De kerkradio van Naaldwijk werkt niet via internet, maar met een eenvoudige ontvanger. De installatie is eenvoudig en er wordt een kleine vergoeding voor gevraagd. Als u graag een dergelijke ontvanger wilt, neem dan contact op met het secretariaat. Het luisteren naar de kerkdienst is anders dan in de kerk zitten.
Door thuis de viering te volgen mist u het gemeenschapsgevoel, het samenzijn, maar er is ook één voordeel. In een viering mogen kerkgangers nog niet meezingen, maar thuis mag u wel uit volle borst meezingen. Zingen is leuk om te doen, veel van onze koren hebben dit heel erg gemist. Nu mag er weer voorzichtig door koorleden gezongen worden in onze vieringen, als zij maar op ruime afstand van elkaar staan. Maar niet alleen de koorleden hebben de gezangen gemist, ook de kerkgangers hebben dit gemist. Tijdens een van de vieringen, begin juli, kwam ik in de kerk en mannelijke koorzangers waren Latijnse gezangen aan het oefenen. Een vertrouwd gevoel kwam over de kerkgangers, het was een gevoel van thuiskomen en dat raakte mensen. Een enkeling pinkte zelfs een traantje weg, zonder te weten hadden ze dit enorm gemist.
Men zegt wel eens: ‘zingen is dubbel bidden’. We mogen nog niet meezingen in de kerk, maar gelukkig mag er weer meer koorzang klinken in onze kerk. Door te luisteren naar die zang gaat, als vanzelf, het gebed in ons klinken. En luistert u thuis mee, zing van harte uit volle borst en bidt daarmee dubbel, voor uzelf en voor uw medegelovigen. Dat is de kracht van het lied in de kerk.
Ik wens u, voor nu, allemaal veel sterkte in deze samenleving op afstand en mijn collega’s en ik hopen u weer te ontmoeten, in een van onze kerken.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.