In de vastenperiode weer de Vastenactie

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag, de start van de vastentijd. We gaan ons voorbereiden op Pasen. In de vastentijd zijn er mensen die soberder gaan eten en het geld dat zij uitsparen geven zij dan aan een goed doel. Een doel kan zijn de Vastenactie. Dit jaar zijn er vele projecten die de Vastenactie ondersteund. Als pastores hebben wij er 2 uitgekozen. Deze acties ondersteunen wij in onze parochiefederatie ook. Als pastores bevelen wij de volgende acties aan in onze vieringen en overwegingen. Wij hebben gekozen voor projecten waarmee wij ons verbonden voelen vanwege de tuinbouw in het Westland.

In het Westland is veel tuinbouw. Door de kassen kan er het hele jaar door worden geteeld. Als er geen kas is en je bent afhankelijk van het seizoen dan heb je het moeilijk. Daarom ondersteunen wij het project in de Zambiaanse districten Senga en Mpulungu. Tijdens het oogstseizoen, dat vier maanden duurt, verdienen de boeren in deze districten nog wel een redelijk inkomen. De rest van het jaar doen ze slecht betaald, tijdelijk werk en moeten ze zien rond te komen van zo’n € 1,20 per dag of zelfs per week. De zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zijn al sinds 1962 actief in het noorden van Zambia. Zij helpen zieken en zorgen voor opvang en scholing van weeskinderen. In 1991 richtten zij het Households in Distress programma (HID) op, om armoede te bestrijden. Zij bieden trainingen en opleidingen gericht op inkomensverbetering en het ontwikkelen van praktische vaardigheden, maar ook op het gebied van boekhouden en ondernemerschap. Het huidige project is bedoeld om in 6 maanden tijd 24 jongeren op te leiden en hen  te helpen hun basisinkomsten te verhogen van € 1,20 naar tenminste € 7,50 per dag of per week. Hierdoor kunnen ze buiten het seizoen toch geld verdienen.

Het tweede project is voor de ondersteuning van vrouwen en vluchtelingen in Oeganda. De Nederlandse regering startte in 2015 een agrarisch trainingsprogramma in Oeganda, waarbij de deelnemers gedurende vijf maanden kennis opdoen op het gebied van visserij, varkenshouderij, melkveehouderij of landbouw. Ze betalen hiervoor een kleine bijdrage en verblijven intern. De parochie in Kitgum wil hier twintig vrouwen laten opleiden, die naderhand hun kennis kunnen delen met de andere vrouwen die deelnemen aan het project. Ook is het de bedoeling in het tweede jaar docenten in te huren om wekelijks landbouwlessen te geven. Op deze manier vergroten lokale vrouwen en vluchtelingen samen de voedselproductie in hun gemeenschap en verdienen zij een eigen inkomen.

Voor alle projecten die dit jaar door de Vastenactie worden ondersteunt, geldt dat er door hen een streefbedrag is vastgesteld. Hoe mooi zou het zijn als wij in deze vastenperiode aandacht geven aan de projecten en zo onze steen bijdrage aan een betere leefomgeving voor deze mensen. Dat wij oprecht kunnen zeggen dat wij een steentje hebben bijgedragen in deze vastentijd aan een betere wereld.

Ik wens ons alle een goede bezinningstijd toe op weg naar Pasen waarin we niet alleen stil staan bij ons zelf, maar ook bij de wereld die door God is geschapen.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.