De wereld is een boek

De wereld is een boek

De maanden juli en augustus zijn populaire vakantiemaanden. Mensen trekken er dan vaak op uit om steden te bezoeken, om al wandelend of fietsend te genieten van de natuur, om lekker op het strand te zonnen of in de zee te zwemmen. Door al die reizen maak je ook kennis met andere culturen. Dat kan een hele andere cultuur zijn als je een hele verre reis maakt, maar ook de cultuur in de Achterhoek is al anders dan onze eigen cultuur. Zo is het autorijden in het centrum van Parijs een hele sport en in de Achterhoek is dit juist het tegengestelde, zo heerlijk rustig is het daar. In andere landen eet men op andere tijden; hoe zuidelijker, des te later op de avond gaat men aan tafel. Kortom, een vakantiereis is een ervaring. Je ervaart dat men op een andere manier leeft en op een andere manier met elkaar omgaat.
De kerkvader Augustinus heeft ook veel gereisd. Hij is geboren in Thagaste (nu noord-Algerije). Later verhuisde hij naar Rome en Milaan, waar hij geraakt werd door bisschop Ambrosius die door zijn boeiende preken de bekering van Augustinus in gang heeft gezet. Hij keerde daarna terug naar zijn geboorteplaats en werd daar bisschop (van Hippo). Als Augustinus niet had gereisd, was hij wellicht nooit bekeerd en dus nooit bisschop geworden. Het reizen, het kennismaken met andere mensen, is dus voor hem van groot belang geweest. Van Augustinus is dan ook de spreuk: ‘de wereld is een boek, wie nooit reist, leest er minder dan een pagina van'.
Als wij op reis gaan ontdekken wij de wereld. We lezen als het ware de wereld, want als je leest wordt de inhoud van een boek voor jou open gelegd. Zo wordt, door het reizen, de wereld voor jou open gelegd. Dus allereerst hoop ik dat alle vakantiegangers en reizigers veel ‘leesplezier’ hebben. Maar het leukste van het reizen (vind ik) is de kennismaking met andere mensen. Een andere cultuur ontdekken is er achter komen op welke manier die mensen met de wereld om hen heen omgaan. De wereld is natuurlijk Gods schepping, maar het is ook de mens die daarin leeft. Zo kan ik de spreuk van Augustinus ook lezen als: ‘de wereld is een boek, wie nooit een ander mens ontmoet, leest er minder dan een pagina van’.
En dan wordt de spreuk van Augustinus een spreuk die niet alleen voor de vakantieganger van toepassing is. Ook als wij thuis blijven, kunnen wij op reis gaan. We kunnen in onze eigen woonomgeving andere mensen gaan ontmoeten. Juist in die ontmoeting lezen wij het boek van de wereld. Zo is het ook met dat andere ‘boek van de wereld’, de Bijbel. Daarin worden juist verhalen beschreven van mensen die andere mensen ontmoeten. Een prachtig voorbeeld daarvan is de apostel Paulus, die op reis ging om mensen over de liefde van God te vertellen. Hij ging niet op reis voor het landschap of de leuke zeereis. Nee, Paulus ging naar andere streken zoals hij zelf schrijft: ‘want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden’ (uit de brief aan de Romeinen). Het lezen van het boek van de wereld is dus andere mensen ontmoeten en elkaar bemoedigen. Dat wij met dit reisdoel door het leven mogen gaan.

Namens mijn collega’s wens ik u veel reisplezier, ver weg of dichtbij.
diaken Ronald Dits.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.