De wereld is een toverbal!

Op zondag 8 september heb ik mijn kleinzoon Sef mogen dopen. Dat gebeurde in de katholieke kerk in Rotterdam-zuid, dicht bij de Kuip, want mijn dochter woont ‘op zuid’. Als slotlied zongen we het lied ‘De wereld is een toverbal’. Dat is een vrolijk lied en ik heb altijd muziekinstrumentjes voor de kinderen bij mij, dus we zingen het enthousiast met begeleiding. Toen ik dit lied aan mijn dochter voorstelde, bleek dat zij het niet kende. ‘Nou, dat komt dan nog wel’, zei ik. Want op de basisschool leren ze dit lied echt wel. En ja hoor, ik was als voorganger ingeroosterd voor de ochtendviering in de St. Jan de Doper en wat bleek: de St. Jozefschool had even later een startviering in die kerk. En wat zongen ze? U raadt het al: ‘De wereld is een toverbal’.
Dit vrolijke lied ken ik inmiddels volledig uit mijn hoofd en ik blijf het leuk vinden. En dat is niet alleen door de melodie maar ook door de tekst. Allereerst maakt het ons duidelijk dat de wereld mooi is, maar niet perfect. Het is een ‘mooi maar bewerkelijk ding’, soms is het zelfs een ‘puinhoop’ en ‘het gaat zeker mis’. Nou, dat kunnen we allemaal onderschrijven. Is het niet te droog in ons land, dan stoten we wel teveel stikstof uit. We warmen de aarde op en putten de grondstoffen van de aarde uit. Juist als oproep om meer naar de aarde om te kijken, heeft de paus een achtste werk van barmhartigheid aan de bekende zeven toegevoegd: de zorg voor de schepping. Dit is inmiddels vier jaar geleden, waarbij de paus ook op 1 september een Wereldgebedsdag is voor de schepping heeft ingesteld.
Natuurlijk is het goed om te bidden voor het behoud van de aarde, dat mooie maar bewerkelijke ding. We bidden dat harten worden verzacht en worden omgevormd, zodat de mensen meer aandacht voor de schepping krijgen. Maar we moeten ook wat doen, met Gods hulp. En dat horen we ook in dat lied, de toverbal. Al in het eerste couplet worden we opgeroepen om samen te werken, want ‘je kunt het niet alleen’. En ‘we moeten er samen iets van maken’ en er ‘iets aan doen’. Prachtig dat de kinderen deze les wordt geleerd via een lied. Dat Gods schepping ons gegeven is, ook al weten wij niet hoe, maar dat wij die schepping wel moeten beheren. Dat wij het beheer hebben over die prachtige ‘toverbal’.
Daarom hoop ik dat u, bij alles wat u doet, ook denkt aan die mooie ‘toverbal’. De paus schreef een encycliek hierover omdat hij geïnspireerd is op het loflied op de schepping van Sint Franciscus. Wij mogen deze schepping loven, maar ons ook inzetten voor het behoud van die mooie schepping. Dat kunnen we niet alleen, zegt ook het lied de ‘toverbal’. ‘Kom maar in de kring’, dan maken we er samen iets moois van. Laten we samenwerken, als mensen onderling en als mensen samen met God. Namens deze ‘toverbal’, van harte bedankt.
Vrede en alle goeds,

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.