Dit is de tijd om te snoeien

Elke dag maak ik een wandeling, nou, ja, dat probeer ik. Heel vaak wandel ik alleen in de natuur, soms met iemand samen langs de Waterweg in Rotterdam. Begin februari liep ik langs het Staelduinsebos en bij het fietspad waren mannen druk aan het werk: het snoeien van de knotwilgen. Een klein gedeelte was al geknot, de rest kwam nog aan de beurt. Knotwilgen werden geknot voor de productie van wilgentenen. Vroeger werden deze takken gebruikt voor vlechtwerk zoals om manden te maken. Als je knotwilgen niet knot worden de takken dikker en kan je uiteindelijk geen wilgentenen ervan zagen. Het snoeien van de knotwilgen is dus noodzakelijk voor de productie van dunne en soepele takken.

Deze arbeid aan de knotwilgen vind ik een mooi beeld voor de Vastentijd. Veertig dagen lang mogen wij nadenken over onze groei. Waar ben ik trots op en laat ik groeien? Waar ben ik minder trots op? Of, wat zit mij in de weg, heb ik last van?

Pastoor Tjeerd Visser uit Dordrecht heeft kort geleden een filmpje gemaakt voor de website van de parochies waar hij is benoemd. In een minuut of acht legt hij uit wat vasten is, waar wij in deze Veertigdagentijd over na mogen denken. Hij begint bij Pasen, bij de opstanding van Jezus. Ons doopsel is daar nauw mee verbonden, want ook wij mochten in het doopsel ervaren of ondergaan dat wij opnieuw opstaan. Wij staan op als een nieuw mens, als een christen, met een nauwe band met God. De Vastentijd brengt ons op weg naar het herleven van die gebeurtenis, ons doopsel. Opnieuw mogen wij ervaren dat wij nieuwe mensen zijn, herboren mensen zijn. En herboren zijn wij als wij veranderen, als wij het goede in ons bewaren en het slechte weggooien. En dan is de knotwilg een mooi beeld: takken die verkeerd groeien afsnoeien en zo de boom klaar maken voor een nieuwe start, voor een nieuwe groei.

De Veertigdagentijd mag een tijd zijn van bezinning over ons gedrag, waardoor wij misschien kiezen voor een wat soberder leven, met wat minder luxueus eten en minder alcohol drinken. Geld dat wij uitsparen kunnen we gebruiken voor de Vastenactie en daardoor ons project in de Derde Wereld ondersteunen, zoals dit jaar een project in Benin waar een school voor het voortgezet onderwijs wordt gebouwd. In het parochieblad vindt u meer informatie hierover.

Mede namens mijn collega’s, wens ik u en jou een inspirerende Veertigdagentijd toe, snoeien en op weg gaan naar een nieuwe groei.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

De enige stem met diepgang is de stilte.