Doorbraak van het Licht

‘Pasen valt laat dit jaar’, hoor ik mensen zeggen. Dat klopt en het valt zelfs zo laat, dat de meivakantie van de basisscholen er direct achter is geplaatst. De laatste schooldag voor deze vakantie is Witte Donderdag en dan begint deze vakantie eigenlijk al. De temperatuur is dan al aangenaam en de dagen worden steeds langer. Op de avond van de Paaswake gaat de zon pas om kwart voor negen onder! Er zijn Paaswaken die om half acht beginnen en dan zal het pas aan het eind van de viering echt donker zijn. In de Paaswake vieren we dat het licht komt, dat het Licht doorbreekt, maar dat kunnen we niet zo goed zien als het buiten nog licht is.
Bij ‘licht dat doorbreekt’ kunnen we denken aan het licht van een kaars dat we kunnen zien, dat ons verwarmt en dat het duister verdrijft. Jezus komt weer onder de mensen, drie dagen na zijn dood aan het kruis. Dat betekent dat als Hij terugkomt, het duister van de zonde is verdreven. Ondanks dat deze wereld verre van rechtvaardig is, dat er onrecht is op deze wereld, dat mensen elkaar verdriet aandoen, weten we dat God ons niet loslaat. Zijn Licht onder ons wordt niet gedoofd, maar het blijft ons verwarmen. Dat vieren we met Pasen.
Maar dat Licht kan ook een plekje in ons krijgen. Wij kunnen met Pasen ook ervaren dat God ons niet heeft losgelaten. Het is zelfs zo dat mensen ervaren dat God hen juist heeft aangeraakt. Er zijn mensen die deze ervaring niet hebben en teleurgesteld zijn over de huidige wereld. Ze missen Gods aanwezigheid in de wereld en nemen afscheid van de kerk. Maar er zijn ook mensen die ‘het Licht zien’. Hiervan komt de bekende uitdrukking: ‘hij of zij heeft het licht gezien.’ Dat betekent dat mensen iets hebben begrepen.
Binnen onze parochiefederatie zijn er vijf volwassenen die door God zijn aangeraakt. Hun leeftijd varieert van 30 tot en met 60 jaar en nu willen zij katholiek worden. In de afgelopen maanden hebben zij zich intensief voorbereid op deze grote stap. In leuke samenkomsten zijn allerlei soorten vragen over het geloof besproken en beantwoord. Vier van hen zullen worden gedoopt en dan mogen zij alle vijf voor het eerst aan tafel bij Jezus, gevolgd door het ontvangen van de Heilige Geest, ze worden gevormd. Juist bij deze mensen is de ‘doorbraak van het licht’ te herkennen, want in de ontmoetingen was één element altijd aanwezig: vreugde. Niet dat we heel de avond grappen zaten te vertellen, maar het ontvangen van dat licht geeft vreugde. Vreugde kan voor iedereen iets anders betekenen. Voor de een is het de vreugde van het achterlaten van een moeilijke periode in je leven, voor de ander de vreugde van een wens die al lang aanwezig is en weer voor een ander de vreugde van eindelijk rust in je leven vinden.
‘De doorbraak van het licht’ is de komst van vreugde in ons hart en dat is precies wat Pasen is. Deze vijf mensen mogen dat in deze Paasnacht gaan ervaren en dat is een feest, vooral voor deze vijf maar ook voor ons allemaal. Dat wij ook met Pasen iets van deze vreugde mogen ervaren.
Mede namens mijn collega’s wens ik u een Zalig Pasen en een fijne vakantie voor al die mensen die van de meivakantie gaan genieten. Dat de vreugde van Pasen nog lang in ons mag blijven nagloeien.

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.