Druk op ‘vrijgeven’

Op de oude mobiele telefoon kon je nog drukken op * om de telefoon vrij te geven. Tussendoor kwam dan nog een melding ‘druk op * en vrijgeven’. Je móet het wel doen, anders kan je natuurlijk helemaal niks met het toestel. Je kunt er niet omheen. 

Ook wijzelf moeten misschien wel eens vrijgegeven worden. Vrijheid, het blijft een belangrijk thema. Het stilstaan bij vrijheid op 5 mei blijft belangrijk. De slavernij, in het verleden bedreven door Nederland, blijft een pijnlijke plek. En in hoeverre was de bevrijding van Nederlands-Indië een echte bevrijding, of toch ook weer een vorm van onderdrukking?

Het centrale thema van het geheel van Jezus’ activiteiten is eigenlijk vrijgeven. Bevrijden. In het prachtige lied van Oosterhuis ‘Wees hier aanwezig’, klinkt het: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden.’ Want is dat toch niet ergens een heel diepe wens in ons? Natuurlijk, wij kunnen veel, we zijn heel zelfbewust en eigenlijk doen we bijna niks fout. Maar als we soms iets dieper kijken, weten we heus wel dat er soms toch ook wat boosheid, angst of verdriet zit. Of we voelen ons verongelijkt, we zijn gekwetst. We voelen wrok. Met dit alles komen we niet zomaar naar buiten. Soms worden we klemgezet door tegenkrachten, van buiten onszelf of van binnen onszelf, die ons beletten om echt voluit mens te zijn en die soms anderen kwaad kunnen doen. 

‘Wek uw kracht, en kom ons bevrijden’. Daartoe is Jezus gekomen. En daartoe heeft Hij zijn hele levenstraject afgelegd. Hij is trouw gebleven tot en met de uiterste consequentie. En daarmee heeft Hij goedgemaakt, waar wij mensen vaak in tekortschieten: trouw zijn tot en met de uiterste gevolgen. En daardoor is het kruis ten diepste een bevrijdend teken. Een wreed martelwerktuig van de mens werd door Hem veranderd in een teken van liefde en trouw tot het uiterste toe.

In de Goede Week en Pasen doorleven wij dit alles weer. Lijden, dood en verrijzenis. Tegenwoordig, op je smartphone, moet je op de thuisknop drukken om te ontgrendelen. Vrijgeven, vrijmaken is nog altijd nodig. Je kunt er nog steeds niet omheen.

Het is wel mooi dat het de ‘thuisknop’ heet. We komen graag thuis, daar is het warm en veilig. Uiteindelijk mogen wij ook thuiskomen in het huis van de Heer. Hij heeft, door zijn verrijzenis, de weg daar naar toe vrijgemaakt. Vrijgeven, ontgrendelen, thuiskomen. De weg van Jezus. De weg door de Goede Week heen naar Pasen. We beleven het telkens weer opnieuw.
Een zalig paasfeest gewenst.

pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.