Een huis vol mensen

Een huis vol mensen

Met heel veel mensen hebben wij het Kerstfeest in de kerk mogen vieren. Het is hartverwarmend te ervaren dat duizenden mensen, jongeren en ouderen, de weg naar de warme stal van onze parochiekerken wisten te vinden. De kerk leeft, dat voel je heel sterk met de Kerst. Vele vrijwilligers hebben zich voor allerlei taken ingezet. De kerken waren prachtig versierd met bomen, bloemen en planten, de koren hebben mooi gezongen, zeer veel mensen hebben voor en achter de schermen hun steentje bijgedragen! Veel dank en waardering daarvoor!

Kerstmis is het feest van het begin. Wij zouden de geboorte van Christus immers niet meer vieren als wij niet zouden weten hoe zijn leven verder verlopen zou zijn. Kleine kinderen worden groot, ook het kind Jezus. Als Jezus volwassen is geworden, is Hij een gids voor velen  en weet Hij de mensen te inspireren. Met Hem vervolgen wij onze weg het nieuwe jaar in! Langs deze weg wil ik een woord van dank uitspreken voor de vele mooie kerstkaarten die ik en de andere de pastores van U mochten ontvangen. Uw goede wensen en hartelijke woorden hebben ons goed gedaan!

Heeft een kind jaren nodig om volwassen te worden, in de liturgie gaat dat met Jezus wel heel snel. Over zijn kinder- en jeugdjaren geeft de Bijbel weinig informatie. In het tweede weekend van januari viert de kerk het feest van de Doop van de Heer. Hiermee begint Jezus zijn openbare leven op dertigjarige leeftijd. In de Russisch Orthodoxe kerk is dit een heel groot feest. Er wordt een wak in het ijs gehakt, het water wordt gezegend en sommige moedige en sportieve gelovigen nemen een soort religieuze Nieuwjaars duik.
Het feest van de Doop van de Heer is een goede gelegenheid om stil te staan bij de betekenis van ons eigen Doopsel. Met dit Sacrament is ons leven immers met Christus verbonden. Dit houdt de opdracht in om mensen te zijn waarin God welbehagen schept. Het Doopsel verbindt ons met alle christenen, overal ter wereld. Katholieken en protestanten zijn immers allemaal gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Doop maakt ons tot broeders en zusters in Christus en tot kinderen van één hemelse Vader. Deze eenheid komt tot uitdrukking in de verschillende oecumenische vieringen die de komende tijd gaan plaatsvinden. Dat is elk jaar weer een positief gebeuren. Door deze ontmoeting over de grenzen van de kerken heen groeit de eenheid.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar met nieuwe mogelijkheden en kansen.
Graag wil ik u/jou deze gedachte meegeven:

Het oude jaar
bracht lief en leed
wat ieder mens
niet vlug vergeet.
Het nieuwe jaar
geeft mogelijkheden
die wij niet hadden
in ‘t verleden

Er zit geluk in elk moment
voor wie de kunst
van ’t leven kent
Voor wie nog kennen
’t grootste gebod”:
“Hou van de mensen en
hou van God.”

Van harte wens ik U een Zalig Nieuwjaar. Vrede en alle goeds voor 2014.

Met vriendelijke groet, mede namens het pastoraal team,
pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.