Een nieuw seizoen gaat beginnen!

Een nieuw seizoen gaat beginnen!

Een nieuw seizoen gaat beginnen! Wat zullen we mee gaan maken? Niet alleen: wat gaat ons overkomen? Maar ook: waar gaan jij en ik werk van maken? Als ik naar mijzelf kijk, zie ik hoe belangrijk het is om dagelijks een stilteperiode in te lassen. Om even alles los te laten – anders te dragen! – en ruimte te maken voor wat me bezielt en bezig houdt. Ook om God te bedanken voor mijn leven en de mensen die mijn weg kruisen. Want ik vind het niet vanzelfsprekend dat het goed genoeg gaat met mij. Als ik kijk naar de wereld waarin geweld, armoede en ziekte eerder toe- dan afnemen, als ik kijk naar mijzelf en mijn falen en tekort schieten zie, dan is er nog een hele weg te gaan. Gelukkig zijn er in onze federatie nog steeds heel veel mensen die zich trouw en belangeloos inzetten voor de geloofsgemeenschap en er zo zin, kracht en vreugde in vinden.
Ik kwam onderstaand stukje tegen op mijn computer. Ik weet niet meer hoe ik eraan gekomen ben, maar wil het graag meenemen als start voor dit nieuwe seizoen 2014-2015

Het kan beginnen waar twee of drie mensen
mogen thuiskomen bij elkaar;
zich veilig voelen en geborgen
in de ruimte van begrip en verbondenheid.
Waar twee of drie klankbord willen zijn
van elkaars onmacht en ontmoediging,
waar ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijt kunnen.
Waar twee of drie elkaar gaan dragen in het leven,
wetend van de broosheid en de gebrokenheid
die bij de ene net zo leeft als bij de andere.
Waar twee of drie dan samenkomen in dezelfde geest
en bij mekaar dezelfde droom gaan wakker houden,
ligt de toekomst open.
Gedragen, wordt men uitgedaagd en bekwaam gemaakt
om weer op weg te gaan naar een nieuwe morgen.
Waar twee of drie zo samenzijn,
is het Leven niet meer tegen te houden!

Alle goeds, ook namens de collega’s
Marie-Thérèse van de Loo, p.w.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.