Een tijd van bezinning

Woensdag 6 maart begint met Aswoensdag de vastenperiode of wel de 40-dagentijd. Een periode van inkeer en bezinning. We krijgen een kruisje op ons voorhoofd met het as van de verbrandde palmtakjes van vorig jaar. We worden ons bewust dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Een periode die wij liturgisch “sterk noemen”. De kleur in de liturgie wordt sober, namelijk paars. Er staan geen bloemen op het altaar, maar een liturgische schikking staat ervoor of ernaast.
De muziek klinkt minder uitbundig. Dit allemaal om ons voor te breiden op het grootste feest in de Katholieke kerk: Pasen. De Verrijzenis van Christus.
Aan deze periode van voorbereiding, kunt u ook deelnemen door mee te doen aan de Vastenactie. Dit jaar staat het in onze parochiefederatie in het teken van een eigen project. In Batelling (Gambia) gaan we voor het opbouwen van een school, enkele toiletten en een schooltuin. Dit alles wordt omgeven door een afrastering zodat de school een veilige plek wordt men waar lesgeeft en waar de kinderen een veilig gevoel hebben. U kunt hierover in de parochiebladen meer lezen. Loop de bussen niet voorbij na de vieringen. Geef gul.
In de komende 40-dagentijd mag ik ook langs bij sommige basisscholen om aan de kinderen van de oudere groepen uit te leggen wat nu precies deze periode inhoudt. Waarom is deze periode nodig? Waarom zo’n lange tijd van voorbereiding op Pasen? De periode voor de Kerst is korter. Op weer een andere school mag ik de kinderen in de kerk uitleg geven over de Kruisweg door met hen langs de staties te lopen. Of aan de laagste groepen van de basisscholen juist weer de Goede Week uit te leggen aan de hand van de Palmpaasstok. Wat hangen we aan die Palmpaasstok en wat is de betekenis ervan? Waarom die ketting van 12 pinda’s bijvoorbeeld. Die verwijzen naar de 12 apostelen die Jezus overal volgden en aan wie Hij uitleg gaf. Waarom hangen we er geen stenen aan? Vorig jaar was er een jongetje die zei dat het wel kon, want het verwees naar de steen die weggerold is bij het graf. Dus had het wel te maken met de Goede Week. Tja… dan sta je toch even met je mond vol tanden als je zelf bedacht had dat het er niet aan hoort.
In de diverse kerken zullen de kinderen een Palmpaasstok maken en daarmee naar de kerk komen op zaterdag 13 april of zondag 14 april. We vieren dan dat Jezus met palmtakken wordt binnengehaald in Jeruzalem en zingen Hosanna! Dit is het begin van de Goede Week. Maar waarom noemen wij die week goed. Zo goed is het toch niet dat Jezus wordt gevangen genomen en aan het kruis geslagen? Maar juist omdat Hij voor ons gestorven is, heeft Hij ons verlost van onze zonden. We kunnen het dus zien als goed, maar het blijft lastig om te begrijpen.
Ik wens ons allen een goede voorbereiding toe naar het feest van Pasen.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.