En door!

Op 1 september zal onze parochiefederatie verder gaan zonder haar gewaardeerde pastor Martien Straathof. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als pastoor in de Bollenstreek. Dat bericht kwam totaal onverwacht voor de overige pastores én voor de parochianen, met name in de parochies in Wateringen en Kwintsheul. Omdat er op 1 september nog geen aanvulling is van het pastoraal team, gaan de pastores (voorlopig) met zijn vijven verder. Want …... we gaan wel door.
De weekendvieringen moeten worden ingevuld en er is zelfs al nagedacht over de planning van de Kerstvieringen! Daarnaast verzorgen de pastores veel vieringen in de vele verzorgingshuizen en vieringen voor senioren. Pastor Straathof draagt op dit moment ook een fors deel hiervan en na 1 september zullen anderen dit moeten doen. Toch …... we gaan door. Het is zoeken naar oplossingen met behulp van de assistenten en de vele vrijwilligers, maar oplossingen zullen er komen. Maar daarvoor is wel de hulp en inzet nodig van alle betrokkenen in onze parochiefederatie.
Het is dan ook goed dat we Pinksteren hebben gevierd. Dan vieren we dat de Heilige Geest aan de gelovigen wordt geschonken. ‘Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken’ (Handelingen 2, 17). De leerlingen van Jezus zaten in een serieuze dip nadat Jezus uit hun midden weg was. Ze wisten niet goed wat ze moesten gaan doen, gaan vissen of gewoon maar samen gaan zitten? Maar na Pinksteren zien we opeens hele andere leerlingen. Het zijn leerlingen die het volk toespreken, leerlingen die opeens drieduizend gelovigen gaan dopen, leerlingen die alles met elkaar delen, leerlingen die zelfs wonderen verrichten. Maar deze leerlingen kennen ook tegenslagen, ze komen zelfs in de gevangenis. De apostel Paulus ondergaat een steniging, maar blijft leven, terwijl de diaken Stefanus gestenigd wordt tot de dood er op volgt. Toch …... de leerlingen gingen door. Hoe was dat mogelijk?
Petrus legt dat uit. Hij zegt: ‘Waarom zijn jullie zo verbaasd? Waarom kijken jullie zo naar ons? het komt niet door onze kracht of door ons geloof. Het komt door Jezus.’ Dat is de kracht die ons door doet gaan. Moeilijkheden zullen we overwinnen door de kracht die we hebben gekregen. Maar daarvoor moeten we ook samenwerken, zoals de eerste leerlingen. ‘Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar en ze deelden alles wat ze hadden.’ Mogen wij zo alles met elkaar delen, onze talenten (bestuurlijk of pastoraal), onze kracht, onze wijsheid, onze inspiratie, ons geloof en onze ideeën. Dat hebben we nodig om door te kunnen gaan. Doet u ook mee?

diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.