Er is leven, er is leven na de dood

Kent u het lied nog? “Na de dood, (na de dood), na de dood, (na de dood), er is leven, er is leven na de dood.” Het was een hit van Freek de Jonge in 1997. Het was semi-spottend, maar verwees toch ook naar serieuze problemen in de maatschappij van die tijd. Aan het einde heeft het iets van: geniet nou maar van het leven, want voor je het weet ben je er geweest. Je kan er natuurlijk frivool over zingen, maar leven en dood zijn natuurlijk toch wel serieuze zaken. Vooral als het er op aan komt. 

In deze tijd maken wij de Goede Week en Pasen mee. We leven mee met de intense gebeurtenissen rond Jezus en de leerlingen. ‘Goede Week’. Waarom is die week eigenlijk goed? Een vraag die steeds weer opkomt. Het verraad, de arrestatie, de marteling, het lijden, de dood, het is allemaal verschrikking. Zoiets noem je toch niet ‘goed’? Maar het goede zit er in, dat Jezus trouw was. Trouw aan zijn zending tot en met de uiterste consequentie. Die consequentie was verschrikkelijk, de doodstraf aan het kruis, maar om zijn trouw tot en met het einde, mogen we dankbaar zijn. En … het heeft de weg geopend naar verrijzenis en Eeuwig Leven. Want de ellende, het geweld, de dood waren niet het einde. Een van de kernpunten van ons christelijk geloof is dat Jezus de Heer is opgestaan uit de dood. Er zijn vele getuigen van, zo zeggen de bijbelverhalen ons. Het zijn ook mooie verhalen. Maria Magdalena in de graftuin. Zij mag als eerste de verrezen Heer ontmoeten. De Emmaus-gangers, zij herkenden Hem bij het breken van het brood. De apostelen Johannes en Petrus die zich naar het graf haasten, nadat ze bericht gekregen hadden dat het graf leeg was. De verschijning aan de leerlingen die weer op het meer van Galilea waren gaan vissen. Zodra Johannes Hem herkende riep hij uit: “Het is de Heer!” De verschijning aan de zogeheten ‘ongelovige’ Thomas. En … zo zegt de eerste brief aan de Korinthiërs: Jezus is verschenen aan meer dan 500 mensen tegelijk. 

Er is leven na de dood. De bijbel getuigt ervan. Wij moeten soms een dierbare loslaten en hem of haar overdragen aan het andere leven. Dat is moeilijk, dat is verdrietig, maar we geloven: er is leven na de dood. Het lied van Freek klinkt nog steeds in mijn hoofd. “Na de dood (na de dood), na de dood (na de dood), er is leven, er is leven na de dood.” 
Ik wens u een zalig paasfeest. 

Pastor Kwee 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.