Even voorstellen

Sinds 1 januari van dit jaar ben ik in de parochiefederatie werkzaam als pastoraal werkster. Ik ben voor de hele federatie aangesteld maar zal voornamelijk in regio West mijn werkzaamheden hebben en samenwerken met pastor Kwee. Mijn werkkamer is in Monster.

Mijn naam is Els Geelen en ben geboren in 1970 als jongste van het gezin. Boven mij heb ik vier broers. Ik ben geboren en getogen op Scheveningen en heb van mijn hele leven maar 4 jaar buiten Scheveningen gewoond. Ook nu woon ik weer op Scheveningen in een appartement waar geen ruimte is voor meer dan één persoon. Ik ben niet getrouwd. Lezen, zingen en wandelen zijn een hobby van mij. Dat zingen doe ik elke maandagavond in Den Haag waar ik eens per maand de voorbereidster ben van de Taizé gebedsdienst. Daarnaast volg ik een cursus icoon schilderen die elke tweede zaterdag van de maand is. Op de zaterdagavond dat ik ook voorga in de viering moet ik iets eerder weg van de cursus die in Veenendaal is, maar dat zie ik niet als een probleem. 

Na mijn studie aan de MEAO ben ik gaan werken bij de ANWB op het hoofdkantoor op de afdeling boekhouding van de afdeling Alarmcentrale. Eerst nog de administratie gedaan van de afdeling Rechtshulp maar die ging al gauw op in de afdeling boekhouding van de Alarmcentrale. Daar met plezier jaren gewerkt. Intussen begonnen met mijn studie theologie en daarom de overstap gemaakt naar de meldkamer van de Alarmcentrale. Mede door mijn onregelmatige diensten, de alarmcentrale werkt 24 uur zeven dagen per week, heb ik iets langer over mijn studie gedaan. Hoewel ik ook wel makkelijk kon studeren tijdens de nachtdiensten. Eind 2007 ben ik wegens reorganisatie ontslagen en ben uiteindelijk bij Zorg en Zekerheid gaan werken, een zorgverzekeraar op de afdeling AWBZ/PGB.

In 2009 ben ik afgestuurd als theoloog aan de Fontys Hogeschool in Amsterdam. Nu is de opleiding verhuisd naar Utrecht. Na mijn studie heb ik de keuze gemaakt om niet voor het basispastoraat te kiezen maar wel voor het leven in een kloostergemeenschap. Op het moment van mijn intreden in 2010 voelde dat als mijn roeping. Maar gaande de jaren, bleek dit toch niet de plek te wezen waar ik gelukkig zou blijven. Daarom ben ik weer uitgetreden en ben ik nu beschikbaar voor het basispastoraat en mag ik dus in deze parochiefederatie werken. Dit is mijn eerste aanstelling als pastoraal werkster in het basispastoraat en dit is dus nieuw voor mij.

De eerste weken heb ik voornamelijk kennisgemaakt met de diverse secretariaten, parochiebesturen en de gemeenschappen van regio West. Veel mensen gezien maar helaas… namen onthouden is dan wel lastig dus bij voorbaat mijn excuus als ik uw naam niet heb onthouden. De komende weken ga ik voor in de weekendvieringen en hoop u dan te kunnen ontmoeten.

Vol enthousiasme ben ik aan het werk gegaan in uw parochiefederatie en zie het als een uitdaging om mij zo snel mogelijk thuis te voelen in het Westland en in onze parochiefederatie. 

Els Geelen, p.w.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.