Geloof is een machtig medicijn

Regelmatig vragen mensen om tijdens de viering bij de intenties te bidden voor de genezing van een zieke of voor het welslagen van een operatie. Daaruit blijkt dat mensen geloven en er op vertrouwen dat bidden in deze omstandigheden helpt. In de evangelies lezen we ook regelmatig dat Jezus bij een genezing van een zieke zegt: “Uw geloof heeft u gered.” Denk maar aan een passage in het evangelie van Marcus van een aantal weken geleden. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed en al vele dokters had bezocht, was ervan overtuigd dat als zij maar de kleren van Jezus kon aanraken, zij zou genezen. En inderdaad geschiedde wat zij verwachtte. Zodra zij de kleding van Jezus had aangeraakt hield de bloeding op en zij was van haar kwaal genezen. En Jezus zegt dan tot haar: “Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.” Nog vele andere voorbeelden kunnen hier aan worden toegevoegd.

Er zijn regelmatig onderzoeken geweest die bevestigen dat geloven een krachtig medicijn is. In doorsnee zouden gelovigen langer leven, na operaties sneller genezen en depressies eerder te boven komen dan ongelovigen. Wat al die onderzoeken waard zijn is moeilijk te zeggen, maar het feit dat dergelijke berichten regelmatig opduiken, kan je toch aan het denken zetten. Het idee dat geloof je lichamelijk welzijn kan bevorderen is niet nieuw. De meesten van ons hebben wel eens gehoord van gevallen waarbij iemand ogenschijnlijk door geloof en pure wilskracht, op miraculeuze wijze is genezen van een terminale ziekte of veel langer heeft geleefd dan de dokters voor mogelijk hadden gehouden. Denk hierbij ook aan de diverse bedevaartsplaatsen, waar de voorspraak van Maria wordt ingeroepen en bijzondere genezingen plaatsvinden, zoals in Lourdes, Fatima, Banneux, Beauraing en vele andere plaatsen.  

Wat nieuw is, is dat zulke godsdienstige effecten onderwerp van serieuze studie worden. Een hoogleraar in Washington verklaart: “We kunnen wetenschappelijk niet bewijzen dat God geneest, maar ik denk dat we kunnen bewijzen dat geloof in God een heilzaam effect heeft. Er bestaat weinig twijfel over dat een geloofsovertuiging en godsdienstbeoefening mensen kunnen helpen om beter te worden.”
Er zijn sterke aanwijzingen dat er verband bestaat tussen de spirituele of religieuze houding van mensen en hun lichamelijk welzijn. Er is een verband tussen godsdienst en gezondheid, ongeacht leeftijd, sekse, culturele of geografische afkomst. Geloven is goed voor je gezondheid. Waarom is de beschermende werking van geloof zo bijzonder. Deskundigen dragen enkele mogelijke verklaringen aan. Het bezoeken van de kerk garandeert contact met andere mensen. Sociaal contact is een noodzaak voor een goede gezondheid en een langer leven.

Geloof geeft het gevoel van hoop en vertrouwen, wat stress tegengaat. Wanneer je betrokken bent bij een geloofsgemeenschap, ben je beter in staat traumatische ervaringen van lijden en verlies te verwerken. Bidden brengt heilzame veranderingen in het lichaam tot stand. Als mensen bidden kan er eenzelfde verlaging van bloeddruk, stofwisseling, hartslag en ademhaling ontstaan als bij ontspanningsoefeningen van yoga of meditatie. Het bidden van de rozenkrans bijvoorbeeld kent dezelfde stappen als meditatie; het herhalen van woorden, zinnen en klanken.
We weten dat er ook vormen van geloven zijn die mensen te neer drukken en ziek of angstig kunnen maken. Maar dat is niet de manier van geloven die door het evangelie, de blijde boodschap, gepropageerd  wordt. Jezus wilde dat mensen door hun geloof sterker en mobieler zouden worden. In hoeverre en op welke manier geloof de gezondheid van mensen kan bevorderen, wordt onderzocht en is omstreden. Maar onomstreden is dat geloven gezond is. Daarom is het goed bij ziekte of operaties ogenblikken te wijden aan gebed en het vertrouwen in God te versterken.

pastor Berry Lansbergen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.