Genieten – ook van God?

Vakantie! Een tijd om te genieten van alle goede dingen: familie en vrienden, vrije tijd, mooi weer, natuur en cultuur, een vorkje prikken en een glaasje …… En God?
Voor sommige gelovigen is genieten eigenlijk al een beetje een vreemd woord. Zeker voor katholieken hier in het Westland die tussen onze geloofsgenoten uit de reformatie leven. Wij zijn eerder geneigd tot ernst en hard werken, uren maken, dan tot genieten. Die ernst, dat kan gaan over de ernst van de toestand in de wereld, over het bedrijf, de samenlevingsvormen die er vandaag de dag allemaal mogelijk zijn, of over doe ik het allemaal wel goed? Ben ik wel goed katholiek? Dan is genieten, zeker in combinatie met het woord God opmerkelijk. Genieten van God? Is het geloof niet een buitengewoon ernstige zaak? Is genieten niet al te licht en los? Is genieten niet iets voor later als we oud zijn?

Maar je kunt het ook anders benaderen. Stel, je ziet God als een goede God, die ons kado’s schenkt. God schenkt gaven. Zoals een goede vriend je verrast met een mooie bos bloemen of een kaartje. Dan is genieten heel gepast. Want die bloemen, die vakantiekaart, die moet je ontvangen! Die moet je in een vaas zetten, of op de kast zetten, in de kamer, zodat je ze nog eens kan zien. Dan kun je nog eens dankbaar nagenieten van de dankbare klant!

Augustinus, een kerkvader uit de 4e eeuw maak het onderscheid tussen 'genieten' en 'gebruiken', en zegt dat we alleen van God echt genieten. Daarmee bedoelt hij dat gewone zaken, zoals een glas wijn, nooit de diepste genieting kunnen geven. Echt genieten, ‘op en top’, dat kan alleen bij God. Genieten is iets Goddelijks, het heeft met God van doen. Maar hij bedoelt er ook mee dat in het gewone van iedere dag wel situaties zijn die ons wel op het goede spoor kunnen zetten. Het is de kunst in het gewone dagelijkse leven momenten te maken om te kunnen genieten, een Goddelijk moment. In de vakantietijd mogen die Goddelijke momenten wat vaker voorkomen en wat langer duren! 

Zo'n lang moment van genieten kan 15 augustus zijn als wij 's avonds om 19.00 uur met velen naar de H. Machutus kerk in Monster gaan. Maria ten Hemelopneming vieren. Het samenzijn als één familie, de zo vertrouwde liederen en de koorzang, de bemoedigende preek, het samen vieren van de Eucharistie en in een grote processie naar de Maria Grot naast de kerk …… een woord: genieten.

Ik wens u, ook namens mijn collega's, een goede vakantie! Met veel genoegen en veel genieten – van al het goede, en van God daarin!

Pastor M.Th.J. Straathof

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.