Getuigen van barmhartigheid

Oktober is wereldmissiemaand. Tijd dus, om stil te staan bij ‘missie’. Allereerst moet ik er aan denken dat vele bedrijven en instellingen een ‘mission statement’ hebben. Het geeft kort aan wat je wilt bereiken. Ook onze parochiefederatie heeft een mission statement. Het is: ‘Samen geloven in groei, samen groeien in geloof.’ En in deze maand, op 4 oktober, mogen we vieren dat we al vijf jaar samen deze federatie zijn.

Het woord ‘missie’ doet ook denken aan de H. Mis. Die term, ‘mis’, komt van de latijnse zendingswoorden aan het einde: ‘ite, missa est’. Dat betekent: ‘gaat, wordt gezonden’. De eucharistieviering kan dus niet los gezien worden van de zending aan het einde. Wij hebben allen een missie, een doel, een zending. En dat is, globaal gezegd, leven zoals Jezus het ons geleerd heeft. Natuurlijk moet dat altijd nog een concrete invulling krijgen in het dagelijks leven.

Missie. Gezonden worden. Vooral vroeger werden zeer vele mensen ‘naar de missie’ gezonden. Zusters, broeders, paters. Ook velen uit het Westland. Zij hadden als zending niet alleen om het geloof te verspreiden, maar ook om te werken aan de sociale opbouw, het verhogen van de welvaart, het vergroten van de vaardigheden van de mensen aldaar. Tegenwoordig zie je soms een omgekeerde beweging. Mensen uit India, Zuid-Amerika en Polen zijn hier in ons land, in de katholieke kerk aan het werk.

In deze wereldmissiemaand, die als thema heeft ‘Getuigen van barmhartigheid’, staan we echter stil bij de Filippijnen. Op www.missio.nl kunt u daar alles over vinden. Hier zal ik er kort iets over schrijven.  Het land heeft vele problemen, zoals natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie. Steeds weer wordt het land getroffen door zware tropische stormen. Die richten enorme vernielingen aan. Degenen die overleven hebben niets meer, geen huis, geen bezittingen, geen inkomsten. De armoede in het land is groot. In Manila leven veel mensen op straat, in erbarmelijke omstandigheden. Vele anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland.

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten iets van Gods barmhartigheid zien. U weet dat we nog steeds zijn in het H. jaar van barmhartigheid. Zo is er het initiatief genomen voor de bouw van een nieuw dorp voor de vissers in Tacloban. Een tweede voorbeeld is het gezinscentrum Tuluyan, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg worden geholpen. Op de genoemde website kunt u er meer over lezen.

Laten we op Wereldmissiedag, 23 oktober, aan deze mensen denken, voor hen bidden, en laten we hen steunen met onze gift. Zo kunnen wij, op onze manier, getuigen van barmhartigheid.

pastor Kwee

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.