God komt in onze agenda

Wij leven met agenda’s en kalenders. Het zijn hulpmiddelen om overzicht te houden op de tijd. Wij kennen allemaal het kalenderjaar en het schooljaar. Maar in de kerk wordt ook het kerkelijk jaar gehanteerd. Deze begint bij de eerste zondag van de Advent. De kerk sluit het kerkelijk jaar af met een eindejaarsfeest: Christus Koning. Wat wij het hele jaar gevierd hebben wordt op deze laatste zondag goed neergezet met dit feest. Dat Christus de koning mag zijn in mijn leven.
Dan, dit jaar op zondag 27 november, begint een nieuw kerkelijk jaar met de Advent. Advent de eerste vier weken vóór Kerstmis. Vier weken lang staat de liturgie en het hele leven van de kerk, in het teken van de komst van Christus op aarde. In de stilte wachten we in de kerk op kerstmis. Het is een hele andere voorbereiding dan wat er buiten de kerk gebeurt. Daar schalt de kerstmuziek uit de speakers en de etalages vallen op door het licht. Buiten de kerk is Advent: shoppen. In de kerk is Advent: in stilte verwachten. Ieder jaar leest de kerk uit de profeet Jesaja, met name de hoofdstukken waarin Jesaja de Messias aankondigt. God zal mens, tussen de mensen worden. God daalt af en komt in de tijd, in onze agenda. God gaat met ons geschiedenis maken.
In de Advent worden we op het spoor van ons eigen leven gezet. In alle chaos die het leven met zich mee kan brengen, hebben wij allemaal onze hoop en verlangens. Naar een mooie wereld, maar ook heel persoonlijk naar een mooi leven dat wij zelf leiden. Iedereen heeft zijn verlangens om intens gelukkig te zijn, wetend dat dit niet altijd haalbaar is. Ik denk aan mensen die ziek zijn en lijden onder hun handicap, of aan mensen die zich eenzaam voelen. Maar toch, gelovigen zijn mensen van hoop en vertrouwen. Hoop dat ooit hun leven vervolmaakt zal worden door de liefde. Vertrouwen dat wij dat niet alléén kunnen, maar dat God ons die genade zal schenken door, in de harten van een ieder, Christus geboren te laten worden.
“En het geschiedde in die dagen dat er een besluit kwam van Keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden …… en Maria baarde een Zoon en wikkelde Hem in doeken en de engelen zongen van Eer zij God in de hoge”.
God bleef en blijft niet anoniem. God krijgt nu, in mijn agenda, in mijn tijd, een gezicht. Staat het al in je agenda 24/25 december, kerstnacht? In die nacht verlangt en verwacht God dat je je leven echt beleeft met elkaar en met een pasgeboren kind. Niet alleen deze nacht maar alle dagen van je leven.

Ik wens u, mede namens mijn collega pastores, een zalig kerstfeest en dat u regelmatig God mag tegenkomen in uw agenda.

pastor M. Straathof

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Wees niet bang, om bang te zijn.