Goed nieuws voor iedereen

Waar een kind geboren wordt, dáár is het feest!
Velen komen op bezoek en delen
in de vreugde en dankbaarheid van de ouders.
Een nieuw mensenleven, geboren uit liefde,
een geschenk uit Gods Hand.

Op het Kerstfeest luisteren wij
elk jaar opnieuw naar een geboorteverhaal.
Een oud verhaal, steeds opnieuw verteld.
Een bewogen jaar ligt achter ons.
Veel schokkende gebeurtenissen hebben ons geraakt.
Internationale spanningen, economische onzekerheden
en geweld waardoor dierbare mensen het leven lieten.
Te midden van de duisternis die ons omringt
komen wij samen rond een kleine vlam van hoop.
Wie er oog voor heeft zal die zien.

Het is goed nieuws dat ons wordt gebracht.
God heeft zich eens en voorgoed
het lot van de mensen aangetrokken
en is gekomen in de tijd.
Een verre God wordt kind dichtbij,
“Emmanuel” zal Hij heten, dat betekent God met ons.

Kerstmis is een feest dat mensen samenbrengt.
Bij het kind in de kribbe is iedereen van harte welkom,
zoals je bent, met je vreugde en verdriet,
geloof en twijfel,  met alles wat er leeft in je hart.
De deur van de kerk staat voor alle mensen open.
Het geeft een goed gevoel om samen
dit geboortefeest van licht, hoop en vrede te vieren.

Namens het pastoraal team wens ik u/jou een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen voor 2015!

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.