Heilig Sacramentsdag

De afgelopen weken zijn er verschillende vrije dagen geweest: Koningsdag 27 april, Hemelvaart 10 mei en tweede Pinksterdag 22 mei. Velen hebben genoten van de lange weekenden en er familie- en vriendenweekenden in gepland.  In delen van Duitsland, Polen en andere landen in Zuid en Oost-Europa is donderdag 31 mei ook een vrije dag. De vrijdag wordt er door iedereen aangeplakt, dus weer een lang weekend. Maar wat wordt er dan gevierd op 31 mei? Op deze dag viert de kerk Heilig Sacramentsdag. In de genoemde landen wordt dit kerkelijke feest plechtig gevierd met openluchtvieringen en processies, waar velen voor uitlopen. In Duitsland heet Sacramentsdag ‘Fronleichnam.’ De ouderen zullen zich nog wel herinneren dat ook in Nederland Sacramentsdag een groot kerkelijk feest was. De hele parochie liep er voor uit en alle verenigingen(voetbal, jeugdbeweging, vakbond, LTB etc. waren vertegenwoordigd in de Sacramentsprocessie waar het Gezegende Brood met grote eerbied werd meegedragen in de monstrans. Deze processie werd in de kerk maar ook wel in de tuin van de kerk of een klooster gehouden. Veel jongeren hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. De officiële naam van dit feest is: Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus. De viering vindt plaats op de donderdag na Drievuldigheidszondag (de zondag na Pinksteren). De plaatsing op een donderdag is natuurlijk niet toevallig. Op Witte Donderdag vierde Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal. Onder de tekenen van brood en wijn wil Hij altijd met ons zijn. In Nederland is de viering van Sacramentsdag geplaatst op de aansluitende zondag of de vooravond. Dit jaar zondag 3 juni en zaterdagavond 2 juni.
Van de uitbundigheid en luister van weleer is weinig meer te merken. Maar ook op een eenvoudige doch feestelijke manier vieren wij het grote geheim dat Jezus onder de tekenen van brood en wijn altijd bij ons wil zijn. De Eucharistie is het hoogtepunt en de bron van de parochiegemeenschap. Christus voedt ons in Woord en Sacrament. Wie de gaven van zijn Geest ontvangt, kan deze ook vruchtbaar maken in het leven van elke dag.
Jezus zegt niet voor niets: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf in Mij dan blijf ik jullie, zo zullen jullie veel goede vruchten voortbrengen.’ In het Westland waar de oude druivencultuur gelukkig nog in ere wordt gehouden, spreken deze woorden zeker tot de verbeelding. Een rank kan alleen vruchten voortbrengen als hij verbonden blijft met de druivenboom. Afgelopen maanden hebben honderden kinderen in onze streek hun Eerste Heilige Communie gedaan. Ook dit jaar weer een heel feestelijk gebeuren. Een communicant stelde mij de vraag: ‘Kan ik ook mijn tweede communie doen?’ Ik moest glimlachen bij deze opmerking en heb geantwoord:  ‘Jezus nodigt jou elk zondag uit aan zijn tafel. Hij vindt het fijn als je komt!’ Want zonder ontmoeting verwatert de band. Vrienden zien elkaar graag! Sacramentsdag is een goede gelegenheid om na te denken over de betekenis van de Eucharistie in ons dagelijks leven. Bij het Laatste Avondmaal gaf Jezus de opdracht: ‘ Blijf dit doen om Mij te gedenken!’
Als priester mag ik al 25 jaar brood en wijn in handen nemen om Jezus te gedenken en mensen samen te brengen rondom de tafel van zijn Woord en Sacrament. Opdat wij in zijn Geest doen wat Hij ons heeft voorgedaan. Dienstbaar zijn aan elkaar. Op 10 juni hoop ik dat met dankbaarheid met u/jou te vieren tijdens de H. Eucharistie t.g.v. mijn Zilveren Priesterfeest in de Sint Adrianuskerk in Naaldwijk. Laten wij zoals de eerste christenen trouw blijven aan het breken van het brood.

Met vriendelijke groet,
namens het pastoraal team,

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Een licht ontsteken betekent tegelijkertijd ook het creëren van schaduw.