Heilig Sacramentsdag

De afgelopen tijd zijn er verschillende vrije dagen geweest: Hemelvaart en tweede Pinksterdag, twee lange weekenden. In delen van Duitsland, Polen en andere landen in Zuid en Oost-Europa  
is donderdag 20 juni ook een vrije dag en daarom een lang weekend. Dan wordt Sacramentsdag gevierd met openluchtvieringen en processies. In Duitsland heet dit feest ‘Fronleichnam’. De ouderen zullen zich nog wel herinneren dat ook in Nederland Sacramentsdag een groot kerkelijk feest was. De hele parochie liep er voor uit en alle verenigingen (voetbal, jeugdbeweging, vakbond, LTB etc.) waren vertegenwoordigd in de Sacramentsprocessie waar het Gezegende Brood met grote eerbied werd meegedragen in de monstrans. Deze processie werd in de kerk maar ook wel in de tuin van de kerk of een klooster gehouden. Veel jongeren hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. De officiële naam van dit feest is: Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus.
De viering vindt plaats op de donderdag na Drievuldigheidszondag (de zondag na Pinksteren). Deze plaatsing op een donderdag is natuurlijk niet toevallig. Op Witte Donderdag vierde Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal. Onder de tekenen van brood en wijn wil Hij altijd met ons zijn. In Nederland is de viering van Sacramentsdag geplaatst op de aansluitende zondag of de vooravond: zondag 23 en zaterdagavond 22 juni.
Van de uitbundigheid en luister van weleer is weinig meer te merken.  Maar ook op een eenvoudige doch feestelijke manier vieren wij het grote geheim dat Jezus onder de tekenen van brood en wijn altijd bij ons wil zijn. De Eucharistie is het hoogtepunt en de bron van de parochiegemeenschap. Christus voedt ons in Woord en Sacrament. Wie de gaven van zijn Geest ontvangt, kan deze ook vruchtbaar maken in het leven van elke dag. Het zou mooi zijn om op deze dag in onze kerken met velen de Maaltijd des Heren te vieren.
Daarnaast is er op Heilig Sacramentsdag ‘s avonds om 19.00 uur een Feestelijk Lof ter afsluiting van dit feest in het mooie kerkje van de Heilige Lambertus aan de Heenweg. Het is een viering van aanbidding en lofprijzing van Jezus, aanwezig in het Heilig Sacrament. Bij mooi weer zullen wij ook een Sacramentsprocessie houden, over het oude schelpenpad, door het bos rondom het kerkje onder aan de Maasdijk. Deze processie is een uitbeelding van Gods Volk samen onderweg met Christus in ons midden. Wij doen dit niet om het oude terug te halen, maar omdat deze uitdrukkingsvorm van ons geloof wereldwijd nog steeds leeft en ook voor ons in deze tijd waarde heeft. Weet u/jou van harte welkom.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.