Hemelvaart

Nog maar kort geleden hebben we de Verrijzenis van Jezus Christus gevierd. We zitten nu in de periode naar Pinksteren toe. Deze periode duurt 50 dagen. Maar eerst mogen we nog op de 40ste dag Hemelvaartsdag vieren.
Wat vieren we dan eigenlijk? We herdenken dan dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, 39 dagen na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus. Deze paascyclus eindigt met Pinksteren. In de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus Christus zich regelmatig aan het volk en aan zijn leerlingen laten zien. Op de 40ste dag na Pasen is hij definitief naar de hemel gegaan, wat we dus Hemelvaart noemen. In de periode dat Jezus Christus regelmatig is verschenen, heeft hij regelmatig gesproken over het “koninkrijk van God”. Deze zogenaamde verschijningsverhalen horen wij op de zondagen tussen Pasen en Hemelvaart. (Bij een viering van de Eerste Heilige Communie, wordt er afgeweken van de lezingen van de zondag.)
In de bijbel is 40 een heilig getal. Het komt ook meerdere keren voor. Jezus heeft 40 dagen in de woestijn doorgebracht als Hij door de duivel op de proef wordt gesteld. Mozes heeft 40 jaar lang met het volk Israël door de woestijn getrokken voordat zij het beloofde land zagen en binnen mochten.
Op het moment dat Jezus Christus naar de hemel is gegaan, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. Jezus Christus beloofde dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou komen helpen. Dat vieren we 10 dagen later met Pinksteren. Na zijn belofte werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en was niet langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl zij toekeken en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: “Galliërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handelingen 1:9-11)
Na Hemelvaart gaan we aftellen naar Pinksteren. Dit doen we met de Pinksternoveen, waarover u elders in het parochieblad kunt lezen.
Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.
Ook binnen onze parochiefederatie kunt u gaan dauwtrappen. (Vertrek vanaf de HH Martelaren van Gorcum kerk te De Lier om 10.30 uur.)
Wilt u nog meer weten over Hemelvaart …... kom dan naar de vieringen in de diverse kerken.
U bent van harte welkom!

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.