Het nieuwe jaar! Wat doen wij ermee?

Van harte wens ik U/jou namens het pastoraal team Gods Zegen voor 2016! Er ligt nog bijna een heel jaar voor ons. Maanden, weken, dagen … Wij weten niet wat zij in zich dragen: welk geluk ze brengen, voor welke opgaven wij komen te staan. Een jaar de kans om te jakkeren en te jagen, rusteloos te vlinderen van bloem tot bloem. Maar ook een jaar de tijd om eens halt te houden, rust te nemen, tijd te maken voor ontspanning, ontmoeting en bezinning. Een jaar de kans om op je recht te staan, koste wat kost  je gelijk te halen. Een jaar de kans om te blijven steken in oude conflicten. Maar ook een jaar de tijd om een nieuwe begin van vrede te maken, mild en vergevingsgezind te kunnen zijn. Paus Franciscus heeft een ‘Jaar van barmhartigheid’ afgekondigd. Hij nodigt ons uit om ons steeds opnieuw met God te verzoenen. Bekend is het verhaal van de verloren zoon in het evangelie. Hij keert van zijn verkeerde wegen terug. Zijn vader staat al op de uitkijk ……
Tegen zijn verwachting in wordt de zoon niet bestraft maar met open armen ontvangen. Daarom kunnen wij dit verhaal ook beter de parabel noemen van ‘De barmhartige Vader.’ Tijdens dit jaar staat in al onze kerken een reproductie van het prachtige schilderij van Rembrandt, dat tegenwoordig in de ‘Hermitage’ in Sint Petersburg hangt.
Barmhartigheid gaat over verzoening. Maar het begrip is breder. Het staat ook voor het doen van goede werken ten behoeve van het welzijn van je medemens. De kerk kent de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen,  zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. Een jaar de kans om te leven ‘ieder voor zich en God voor ons allen.’
Of een jaar de tijd om samen op weg te gaan en in te staan voor elkaars welzijn; voor de kleinen en kwetsbaren het meest!  Een jaar de kans om gebaande wegen te bewandelen en je te laten leven door gewoonte en sleur. Of een jaar de tijd om iets anders te beginnen, een nieuwe horizon te verkennen, je mogelijkheden te ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten.
Dit jaar bestaat onze parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin 5 jaar. Wij zullen dit eerste lustrum natuurlijk gaan vieren. 11 parochies, 12 kerken samen onderweg, dat is een mijlpaal om dankbaar bij stil te staan. In alles ervaren wij: Vruchtbaar samenwerken legt een goede basis voor de toekomst van de katholieke gemeenschap in het Westland. Een jaar met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden ligt voor ons. Laten wij elkaar in Gods Naam tot zegen zijn.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.